Arsalarda kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir ?

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Uygulamada idarenin (devlet,belediye) özel mülkte olan arsaya kamusal ihtiyaç dolasıyla el koyması-kamulaştırma yoluna gitmesi sıklıkla rastlanan bir durumdur. Peki bu durumda arsa, gerçek değerini bulacak, güncel rayiç değeriyle el değiştirebilecek midir ?  Dava konusu edilen taşınmaz, arsa niteliğinde ise Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca, arsalara değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir. Emsal karşılaştırması yapılmaksızın, emlakçı ağzıyla piyasa rayicinden söz edilerek soyut ifadelerle değer biçilemez, değer belirlenirken bedel somutlaştırılmalıdır. 

Değer belirlenmesi için davanın tarafları dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri gerekir. Yine mahkemece lüzumu halinde Tapu Sicil Müdürlüklerine yazı yazılarak resen emsal celbi yoluna gidilecektir. 08.11.2013

Av.Tevrat DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir