Arsa Ofisi'nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir.

Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir.

  1. İstanbul’da Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce birçok taşınmaz (gayrimenkul) istimlak (kamulaştırma)  yapılarak birçoğu da hükmen tescil ile vatandaşların tapusunu elinden mahkeme kararı ile alınmıştır. Kamulaştırma sürecinde Mal sahipleri adına bankaya düşük bedeller takdir edilip paralar yatırılmış, fakat kendilerine tebligat yapılmadığından birçok taşınmaz sahibi belediyelere emlak vergisini ödemeye devam etmiştir.
    Arsa Ofisi'nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir.
    Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parasını almayan, tebligat yapılmayanlar hakkını 40 yıl geçse de alabilir.
  2. 1980’li yıllarda özellikle kamulaştırmaların amacı toplu konutların inşaası, fabrikalar, kooperatiflere arsa tahsis etmekti, 5273 sayılı Kanunla Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Taşınmazları ile 1164 sayılı kanunla kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.
    av tevrat duran
  3. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce kamulaştırma (İstimlak) yapılırken kamulaştırma evraklarını gayrimenkul sahiplerine  usulüne uygun tebliğ edilmeli iken buna uygun hareket edilmediği durumlar vardır. Aksi halde geçerli ve kesinleşmiş bir kamulaştırmadan söz edilemez ve aradan 40 yıl da geçse mal sahibi dava açarak hakkını alacaktır. Arsa Ofisi’nin istimlak ettiği yerlerin parası 40 yıl da geçse alınabilmektedir. Çünkü bu tür davalarda 10 yıl 20 yıl gibi bir zamanaşımı süresi yoktur. Önemli olan yasal şartların olup olmadığıdır. Bu nedenle hakkınızın olup olmadığını kamulaştırma konusunda ehil bir avukattan öğrenebilirsiniz. Avukatınızın tapu sicil müdürlüğü, kadastro, tescil mahkeme dosyası, Arsa Ofisi,TOKİ nezdinde gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hakkınızın olup olmadığını size söyeleyebilecektir. 10.02.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
 

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. […] Kısaca izah etmek gerekirse ; kamulaştırma bedelini almamış olmak, noter kanalıyla gönderilen kıymet takdir komisyon kararı vs. gibi kamulaştırma evraklarını tebliğ almamış, tapudan ferağ vermemiş olmak şartıyla eski tapu sahipleri dilerse “meni müdahale davası açarak idarenin arsasına vaki tecavüzüne son verilmesini” ya da dilerse “taşınmazının bedelini dava tarihindeki güncel rayiçler üzerinden kamulaştırma bedel artırım/kamulaştırmasız elatma davası “ ile talep edebilmektedir. Önemine binaen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını aşağıdaki paylaşıyorum. Arsa Ofisi tarafından yapılan istimlaklerde haklarınızı okumak için tıklayınız […]


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir