Anayasa Mahkemesi'nde 6487 sayılı yasanın 21 ve 22.maddelerinin iptali için dava açılmıştır.

 

anayasa mahkemesi

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 2013/78 sayılı dosyasıyla görülen itirazında 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi” ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştır. 

yine

Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 2013/78 sayılı dosyasıyla görülen itirazında  “4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değiştirilen geçici 6. maddesinin onuncu fıkrasının “Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır.” biçimindeki dördüncü cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi”  ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştır. 

Her iki dosyadan yapılan iptal başvurusu 17 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısı Ek Gündeminde dosya  ilk incelemeyi geçerek esas incelemesi aşamasına geçmiş, raportör görevlendirilmiştir.

Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/80 Esas sayılı dosyasından “24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi” ile Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise 17 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısı Ek Gündeminde değerlendirilen ilk inceleme aşamasında ” İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE” karar verilmiştir.  

İptal başvurusu yapan Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesi değerli hakimi Ahmet Selim Şenkaya ve Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimini hukukçu duyarlılığı nedeniyle tebrik ederim. İptal başvuruları yasa maddelerinin tamamını kapsamadığından TBMM grubundan yasa maddelerinin tamamının iptali yönünde dava açılması gerekir ki son tarihi 11 Ağustos 2013’tür.  25.07.2013

Tavsiye Edilen Yazılar

3 Yorumlar

  1. TBMM milletin hukuku nu,mülkiyet haklarını korur.yasaları çıkarırken bu kurala uyar.esas olan budur.6487 sayılı yasanın 21 ve 22 maddeleri ile kamulaştırma kanuna eklenen geçici 6 ve 7 maddeler yasalaştırılırken mülkiyet hakları bir tarafa bırakılmış mali durumu kamulaştırma bedellerini ödemeden aciz kalmış kurumlar kurtarılmaya çalışılmış,yasa koyucuların bu davranışları kanaatimce ısmarlama yasa yapma tabir edilen türden olup,hukuka aykırıdır.inşallah gerçek hukukçular anayasa mahkemesi mülkiyet hakkı sahiplerinin serzenişlerini görürde hakkı teslim eder.Tabi hakka saygı duymayan bazı kişiler buna benzer hukuksuz maddeleri başka bir torba yasa içine evirip çevirip şekil değiştirerek koyabilirler.Bence sayın Başbakanımıza hukuksuzluk anlatılabilseydi mecliste ve komisyonlarda olaya el koyar ve en iyi şekilde yasa çıkardı.Yasa tasarısını hazırlayan millet vekilleri zannınca Başbakana konu hakkında iyi bir bilgilendirme yapamadılar.Yasa millet menfaatine değil,kamulaştırma bedellerini ödeyebilecek mali imkanlara sahip olmayan kurumlar lehine çıktı.Kurumlar vergi almaz ise vergiyi toplayamaz ise,kendilerini kurtarmak için zaman zaman bu tür ısmarlama yasa çıkartırlar ama bunu milletin vekilleri yapmamalı.Ben bir vatandaş olarak alış veriş yaptığım esnafın vergi kanunlarına uyduğunu görmedim belge almıyorlar belge vermiyorlar denetim yapılmıyor maliye bakanlığı para gerektikçe dolaylı vergileri arttırıyor,beyana dayalı vergiyi veren yok.Tabi bu durumda vergi toplanamıyor herkez gönlünden kopanı vergi diye ödüyor.toplanan vergi olması gerekenden az oluncada kurumlar az pay alıyor mali durumları kamulaştırma bedelini ödemeye yetmiyor.mahkeme kararlarını beğenmiyorlar,nasıi çözeriz mahkemeye gitmeyi önlüyelim uzlaşma koyalım,taksitle ödeme getirelim,ödemezsek malımıza haciz konulmasın,para yerinne başka bir taşınmaz verelim gibi düzenlemeleri kurumlar istiyor ve yaptırıyor.oy veren vatandaş güçsüz,.vatandaş ev almış,araba almış kışlık eve ilave yazlık ev kimse sormuyor yahu kardeşim sen doğru dürüş vergi ödememişsin bu paraları nerden buldun vergisi ödenmiş kazançlamı malları edindin gel şu durumu izah et dediğin anda yandın önce oy vermiyor sonra işimi başka ülkeye taşıyacağım,sermeye birikimini önlüyorsunuz demeye başlıyor.bu durumu yaşadık geçmişte Zekeriya Temizer gelirin tarifini değiştirdi gelir bir gerçek kişinin bir yıl içindeki tasarruf ve harcamalarının toplamıdır.dedi ve bu tarifi vergi yasalarına koydu yer yerinden oynadı.birileri geldi bağıranların istediği şekilde tarifi değiştirdi.Ama doğrumu yapıldı bu gün aynı sorunu yaşıyoruz vergi verilmiyor devlette almıyor.verginin kurallarından biride cebri ve kanunla alınır olmasıdır.kanun varsa uygulayacaksın denetleyeceksin kanuna uymayana gereğini yapacaksın.O zaman kurumlarda güçlenecek,ısmarlama yasa talebiyle hükümete gelmiyecek,mülkiyet haklarının çiğnenmesine gerek kalmayacak.Tabi vergi almak cesaret işidir.yaptığım yorum biraz konunun dışına çıktı kusura bakmayın.

  2. Adalet;bazılarının bahçesinde açan gül maalesef; ısmarlama Torba Yasalar toplumun değil çıkar odaklarının menfaatine hizmet ediyor.

  3. Bu torba yasa tamamiyle insan haklarına aykırıdır…! Anayasa mahkesine dava acilarak yürütmenin durudurlması istenmelidir.Ben bir vatandaş olarak ve bu konu üzerine avukatım anayasa mahkemesine dava açmış bulunmaktayız.Devlet hem bedelini ödemeden taşınmazımıza el atıp gasp etmiştir hemde 6292 sayılı yasa gereğince seneler sonra “bedelsiz iade” edeceğini söylemiştir lakin bu çıkan torba yasanın kamulaştırma maddeleri önümüzü kesmiş ve bizi iç hukuk da çağresiz bırakmıştır…Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal etmez ise benim gibi zor durumda kalan her vatandaş avrupa insan hakları mahkesine dava açarak türkiye’yi yüksek tazminat bedelleri ile yaptırımda bulunacaktır! Bu torba yasa biran önce iptal edilip insan haklarına aykırı olmayacak bir şekilde düzenlenmelidir …Sizlerden ricam eğer bu konuda bir bilgi alıp buraya yazarsanız son durumları daha iyi takip etmiş oluruz saygılarımla


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir