Anayasa Mahkemesi; "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geçici 1.maddesinin 27.fıkrasını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 6360 sayılı  “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un  Geçici 1.maddesinin 27.fıkrasını 12 Eylül 2013 günlü oturumda verdiği kararla iptal etti. Buna göre Yasanın Geçici 1. maddesindeki  27.fıkra iptal edilmiş oldu. İptal edilen madde
“(27) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir.”
şeklindedir.

Ayrıca yasanın diğer maddelerinin iptaline yönelik başvurular Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Böylece 10 yıl süreyle tekrar aynı yasa maddesi Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelemeyecek.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir