6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği

T.C……………………………… (Buraya idarenin ismi yazılacaktır)                      

  1. İstanbul ili,…….İlçesi…….parsellerde bulunan tapulu arsaya  müvekkillerim adına kayıtlı  iken taşınmazlara …….. olarak kullanılmak üzere idarece el atılmıştır.
  1. İşbu taşınmaz ile alakalı olarak ……………….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2…./…… Esas sayılı dosyası  ile açtığımız  kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası derdesttir.
  1. 6487 sayılı yasanın 21 nci maddesi ile getirilen düzenleme doğrultusunda 2942 sayılı yasanın geçici 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve bu maddenin 10 ncu fıkrası gereği yargılaması süren dosyalarda uzlaşma yoluna gidilip gidilmeyeceğinin 3 ay içinde idareye ve mahkemeye bildirilmesi kabul edilmiştir. Mahkeme dosyasına uzlaşmayacağımız yönünde ….. günlü dilekçe sunduk.
  2. Müvekkillerim adına yukarıda tapu bilgileri yazılı taşınmazlar ile ilgili olarak mahkeme kararı ile doğmuş ve doğacak tazminat hususunda kurumunuzla uzlaşmak istemediğimizi, uzlaşma yoluna gitmeyeceğimizi vekil edenler adına bildirir, gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımızla.  .06.2013

 

Uzlaşmak istemeyenler

Vekili Av. 

 
 
 
 
 
 
EK: Vekaletname

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir