6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6 Haziran 2013 günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğunu web sitemizden yazmıştık. 

Web sitemizden daha önce yaptığımız yorumda 6487 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişikliğin kamulaşma mağdurları ve avukatlar ile devlet arasında devlet lehine eşitsiz bir durum yarattığını belirtmiştik.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasına 38. madde eklenerek devletin yüksek kamulaştırma bedeli ödememesi için hatırlanacak olursa  20 yıllık hakdüşümü süresi konmuştu. Bu sürenin konuş amacı devletin kamulaştırma işlemini zamanında ve hukuka uygun tekemmül ettirememesi, bu durumdan vatandaşların yararlanmak isteyerek güncel rayiçler üzerinden bedel davası açarak devletten yüksek miktarda tazminat almasının önüne geçilmesiydi.  O zaman ki hükumet yasayı hazırlarken Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkını değil “devleti korumak ” ve “devletin hukuksuzluğunu örtme” içgüdüsü ile hareket etmişti. Anayasa Mahkemesi 4.11.2003 tarihinde verdiği iptal kararı ile 2942 sayılı yasanın 38. maddesini iptal etmişti. Böylece hukukun değil devletin korunması içgüdüsü ile hareket edilerek yapılan yasa değişikliği hukuk duvarına çarpmıştı.

6487 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’ndaki değişiklik iptal edilen 38. madde ile aynı saikle hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamulaştırmasız el atma  ile ilgili düzenlemeleri de içeren 6487sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı. Köşkün hukukçuların ve halkın tepkisine kulağını tıkayarak yasaları onaylaması makamın saygınlığını zedelemiştir. Kendisini hükumetin çıkardığı her yasayı onaylayan bir mercii haline getirmiştir. Şimdi gözler Anamuhalefet Partisinde, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak mı ?

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. Merhabalar,
    Bizim zamanında hazinenin kamulaştırma el koyma yasası ile el koyduğu bir arazimiz var. Yeni çıkan kanun ile bu arazi üzerinde herhangi bir hak talep edebilir miyiz? Acıkcası bazı avukatlar bızı arayıp davayı ustlenmek istiyor. Hemde bizim tanımadığımız avukatlar. Kimisi 2 trilyon gibi bir bedel size odeyelim davayı biz alalım gibi teklifler yapıyorlar. Yanlış bir sey yapmak istemiyoruz. Yardımcı olur musunuz?


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir