4077 Sayılı Yasaya aykırı olarak Tüketiciye Dayatılan Haksız Şart ile ilgili karar

TÜKETGCYargıtay 13.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/7906
Karar: 2012/10385
Karar Tarihi: 17.04.2012

ÖZET: Davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece, davalı bankanın davacıya verdiği konut kredisinin akdi sırasında kesilen …-TL yönünden, davalı bankanın bu yönde sunduğu deliller ile birlikte, aralarında konusunda uzman bankacı bilirkişinin de bulunduğu heyetten yasal mevzuat da gözetilerek bankanın konut kredisi verebilmesi için zorunlu masrafların somut olaya uygulanmış haliyle neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Davacı, 23.09.2008 tarihinde davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve kendisinden 2.550,00 TL komisyon bedeli kesildiğini, 09.09.2009 da borcu yeniden yapılandırdıklarını, bankanın bu kez yapılandırma masrafı adı altında 1.643,00TL tahsil ettiğini, 04.10.2010 tarihinde ikinci yapılandırma sırasında ise bankanın kendisinden 767,00 TL masraf aldığını, kesintilerin haksız olduğunu ve müzakere yapılmadan alındığını ileri sürerek yasal faizi ile tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporunun masraf adı altında kesilen bu meblağların haksız şart teşkil ettiği yönündeki mütalaasına dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafınca temyiz edilmiştir.

1-) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve <Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir …> hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde <satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır> hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen Konut Kredisi Sözleşmesinin 6. maddesinde, < müşteri, kredinin kullandırılması esnasında bu krediden doğan ve banka tarafından talep edilecek tüm ücret, komisyon ve masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bankanın ilgili kanundan ve sözleşmelerden doğan yetkileri çerçevesinde gerektiğinde müşteriden talep edebileceği bu tür faiz dışı maliyet unsurları; tahsis komisyonu, dosya ücreti, yeniden yapılandırma ücreti….masraflarıdır.> hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, Davalı Banka’nın davacıya verdiği konut kredisinin akdi sırasında kesilen 2.550,00TL yönünden, davalı bankanın bu yönde sunduğu deliller ile birlikte, aralarında konusunda uzman bankacı bilirkişinin de bulunduğu heyetten yasal mevzuat da gözetilerek bankanın konut kredisi verebilmesi için zorunlu masrafların somut olaya uygulanmış haliyle neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yazar notu: Yukarıdaki Yargıtay kararında tanımı yapılan Haksız şart niteliğinde olup da bankanın tüketiciden tahsil ettiği parayı geri istemek için 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

telefon 2Sorularınız için 0 212 553 37 93 nolu telefondan hafta içi 09:00 -17:00 arası arayabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

  1. Burada dikkatli olun. Kimse burada hatta mali yardım alabilirsiniz öneririz yardımcı olabilir. Onlar dolandırıcılığı … gerçek Dolandırıcılık çünkü soruya bir kredi borç veren herhangi bir cevap, size, görmezden ZORUNLU … ben oluşan bir kredi organizasyon bana adlandırılan bir Hıristiyan kız kardeşi için binlerce dolar … iyi şükür yırtık olduğu kurbanı oldu Bazı Hıristiyan Man. Sir Allan Yatırım. (S.A.I) denir. Onlar benim hayat değerli biri haline ve bir anlam verdi. Kardeş bana onların iletişim verdi, ben onları temas. Sonra ben aslında bir kredi ihtiyacı olduğunu kanıtlamak için gerekli tüm delillerle bir kredi için, onlar $ 30,000.00 USD ve gerekli şartları kadar toplantı sonra 48 saat içinde, benim kredi teminat olmadan benim banka hesabına yatırılan bir krediyi onayladı istedi. I, ilk başta benim önceki kötü deneyimleri nedeniyle kredi kuruluş, bana transfer ücretleri yerleşme gündeme geldi, özellikle benim göreceli bana atıfta olması nedeniyle benim inanç üzerinde tutmak çok gergindim o temizlenir var olsa Tanrı olması gerektiği gibi, ve, biraz benim mali eksiklikleri son bir HALT geldi biliyor muydunuz. Zaman içinde bu noktada ben sadece oğlumun babası boşanmış ve oğlum (Kennett) bir hayat ile karşı karşıya geldi ve çünkü bir Hıristiyan kardeş gelen bu gerçek kaynağına bu hızlı sevk için, ben, benim toplam yaşam pişman olurdu ölüm bir durum. Onun hastane faturaları ile karşı karşıya geldi ve ben de benim daire rehine ile karşı karşıya geldi. Bu GodSent kuruluş hakkında detaylı bilgi (bazı kişilerin mali yardım ihtiyacı gerçekten değildir, ama sadece bu gerçek Hıristiyan kredi kuruluştan para toplamak istediğiniz keşfedilmiştir çünkü) şimdi taklit korkusuyla için ifşa edilmeyecektir. Ve çünkü bu nedenle don, t nasıl olsa kredi vermek. Sen çok iyi ikna edebilmek, ve onlar sizin için onay için önce gerçekten bir kredi ihtiyacı olduğunu göstermek için iyi deliller sağlamalıdır. Onların ücret pek çok karşılaştırmak çok uygun ve güvenilir, faiz oranlarını sadece% 2, çok az belge ve az kredi çek. I Daha önce de söylediğim gibi, güvenlik için ben sadece kendi e-posta adresini sağlayabilir. Allanfinancialinvestment@yahoo.com kendi kredi memuru / temsilcisi olarak aracılığıyla temas kurmaktan bu yeni initiative.Feel kucaklıyorum. size katılacak ve dolandırıcılığı ve mali yüklerin arınmış olacaktır.
    Saygılarımızla,
    Donald.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir