4.Yargı paketi Resmi Gazete'de yayınlandı, Peki 4.Yargı Paketi neler getiriyor ?

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi adı ile bilinen ve pekçok yasada değişiklik yapan Yasalar bütünü 30.04.2013 günlü Resmi Gazetede yayınlandı. Bu sitede kapsamlı ve köklü değişikler getiren yasaları sırayla el alıp değerlendireceğiz.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 16. ve Geçici 7. maddede yapılan değişiklik  30.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Artık idari yargıda açılan tam yargı davalarında belirlenen maddi tazminat miktarı ıslah yoluyla artırılabilecektir.

Tebligat ve cevap verme
Madde 16 – 1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.

2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.

3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.

4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/4) Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 18.06.1994 RG NO: 21964 KANUN NO: 4001/8) (KOD 1)
5. Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/54)
6. Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden itibaren on gün içinde görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 7 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/5)
1. Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda da uygulanır.

Tavsiye Edilen Yazılar

3 Yorumlar

  1. hocam ben altı binlira para cezası aldım günlüğü 20 tl den kampamda para cezasına af varmı bu pakette teşekkür ederim şimdiden

    • 4.Yargı paketinde konu ettiğiniz adli para cezasına af niteliğinde bir düzenleme bulunmamaktadır.

  2. sayın hocam saygılar ben adana yüreğir kışla mah oturmaktayım burası kentsel dönüşüm alanı ama nedense ACİL KAMULAŞTRMA adı altında evlerimize el konuluyor burada yapılacak yapılarda kamu adına hiç bir tahüt yok 60 dönümlük bir alan 786 adet daire 40 adet işyeri yapılacak ben onada inanmıyorumya şimdi esas mesele ben kendimi örnek vereyim benim yerim bahse konu alanın en güzel yeri şehir merkezine 10 dakika mesafede 119 met arsa üzerinde 119 metre iş yeri 119 met iki daire 40 met teras yüreğir belediyesi d iş davası açtı adana asliye hukuk mah nin bilirkişi raporuna göre 231.000 tl değer hesaplandı önce anlaşmış olsaydımda 300.000 tl daire karşılığı teklif edilmişti benim için oda buda berbat bir yıkım şimdi esas sorunum bana bir ay mühlet verildi binayı tahliye etmem isteniyor hem evim hemde iş yerimi tahliye etmem mümkünmü çok madur durumdayız biz ne yapmalıyız bize bir yol göstermenizi rica ediyoruz birde bizim iş yerimiz için maduriyet adı altında maddi bir talep hakkımız varmı otuz yıllık birikimimiz olan bu mülkümüz devlet tarafından tabirimi mazur görün gasp ediliyor vereceğiniz umut dolu haberi sabısızlıkla beliyorum ALİ AKPINAR 05067471304 saygılarımla


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir