2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na Geçici 8. madde eklenmiştir.

Vatandaş ile kamu gücünü elinde bulunduran idare arasında kamulaştırma işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’na Geçici 8. madde ilave edilmiştir.  Hatırlanacağı gibi 11 Haziran 2013’te 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddeleriyle geçici 6 ve 7. madde yasalaşmıştı. Şimdi geçici madde listesine 8. madde ilave edilmiştir.

Konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Geçici Madde 8 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 02.08.2013 RG NO: 28726 KANUN NO: 6495/28)

Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmazların geri alınması, bedel veya tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir