1 Ocak yılbaşı tatili çalışma ve ücreti ?

2014 yılı hepimiz için sağlık,başarı,huzur getirsin bu vesile ile adalet,hukuk dolu günler dilerim. Çalışanlar için 1 Ocak günü çalışma var mıdır,varsa nasıl ücretlendirilir. Bu yazımızın konusu 1 Ocak dahil olmak üzere genel tatil günlerinde çalışmanın hukuk tarafından nasıl düzenlendiğidir ve bu yazımız işveren ve çalışanlar için bilgilendirici mahiyettedir. 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 2. Maddesine göre
“Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü (EKLENMİŞ İBARE RGT: 27.04.2009 RG NO: 27212 KANUN NO: 5892/1) ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü (EKLENMİŞ İBARE RGT: 27.04.2009 RG NO: 27212 KANUN NO: 5892/1) ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44. maddeye göre 
“MADDE 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.
 
Peki 1 Ocak dahil olmak üzere tatil günlerinde çalışma olması halinde nasıl ücretlendirilir. ? 1 ocak günü çalışılması halinde işçiye o günkü ücreti aylık ücretine ilave olarak 1 tam günlük ücret olarak ödenecektir. Yani 1 Ocak çalışması % 100 artışla ödenecektir. 
Genel tatil  ücreti
MADDE 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.
Ücret şekillerine göre tatil ücreti
MADDE 49 – İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin Yedi buçuk katıdır.
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir