Yetkili servis kayıtlarının delil olması

Yetkili servis kayıtlarının delil olması Ayıplı, imalat hatalı,arızalı arabalardan kaynaklı açılacak bedel iadesi davalarında servis kayıtlarının delil olması
T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 18422
Karar: 2014 / 680
Karar Tarihi: 07.01.2014
ÖZET: Uyuşmazlık, ayıplı mal satıldığı iddiasından kaynaklanmaktadır. Taraflar tacir olup, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sy. TTK’ nın 25/3. maddesinde öngörülen ayıp ihbar süreleri üzerinde durulup değerlendirilmeden ve bu konuyla ilgili olarak servis kayıtları getirtilip incelenmeden eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmemiştir.(6762 S. K. m. 25) (818 S. K. m. 203)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak (ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesi) davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan ….A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davaya konu aracı davalılardan … San. Tic. Limited Şirketinden satın aldığını, aldıktan 1 ay sonra yıkamak istediğinde, aracın tavanındaki boyanın atmış olduğunu gördüğünü, hemen satın aldığı davalı şirkete gidip gösterdiğini, aracın fotoğraflarının çekilip diğer davalı olan üretici …A.Ş.’ ye gösterildiğini, ancak kendisine telefonda ayıbın imalat hatası olmadığı bildirilerek, herhangi bir yazılı işlem yapılmadığını, mağdur edildiğini belirterek, ayıplı aracının misli ile değiştirilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … AŞ vekili, araçta ayıp iddialarını kabul etmemekle birlikte, davacının aracı teslim aldığı tarihten itibaren süresinde bir ayıp ihbarında da bulunmayıp, aracı mevcut haliyle kabul etmiş olduğunu, araçta üretimden kaynaklanan bir ayıbın olmadığını, davacının araçtan faydalanmaya devam ettiğini, araçtan beklediği yarardan mahrum kalmadığını araçta tüketici kullanımı ve dış etken kaynaklı nedenlerden dolayı dıştan içe doğru bir dökülme olduğunu ve davacının sebepsiz zenginleşmeye çalıştığını beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Ltd Şti tarafından davaya cevap verilmemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacının davaya konu otomobili davalılardan … San Tic Ltd Şti’den 29/06/2011 tarihinde satın aldığı, aracın satın alındıktan bir ay sonrasında tavan sacındaki boyalarda atmanın meydana geldiği, bu hususun davacı tarafından anlaşılması üzerine davacının yasada belirtilen süre içerisinde işbu davayı açtığı, bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere araçtaki boya kalkmalarının fabrikanın boya prosesinden kaynaklanan hatalar nedeniyle oluştuğu ve imalat hatası olduğu, söz konusu ayıptan davalıların üretici firma ve satıcı firma sıfatlarıyla sorumlu oldukları, davacının seçimlik hakkını BK 203 maddesi uyarınca satılanın yenisi ile değiştirilmesine yönelik olarak kullanmış olduğu belirtilerek, davanın kabulü ile, davaya konu … cinsi aracın aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiş, hüküm davalı …AŞ. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, ayıplı mal satıldığı iddiasından kaynaklanmaktadır. Taraflar tacir olup, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sy. TTK’ nın 25/3. maddesinde öngörülen ayıp ihbar süreleri üzerinde durulup değerlendirilmeden ve bu konuyla ilgili olarak servis kayıtları getirtilip incelenmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davalı … A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 07.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Sayın avukat Tevrat Duran bey,Nissan şirketine çektiğiniz ihtarname ile 0 m parasını 140.000 TL olara hakkımızı aldık,emeğiniz için teşekkürler başarılarınızın devamını dilerim

    • Rica ederim. Mutluluklar dilerim.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir