Tüketici olarak ayıplı aracın iadesiyle ödenen paranın geri alınması davası

Tüketici olarak ayıplı aracın iadesiyle ödenen paranın geri alınması davası
Garantili aracınızda meydana gelen arızaların ücretsiz onarımı herkes tarafından bilinmekte ve çoğunlukla da kullanılmaktadır. Fakat tüketicilerin yasa ve bağlı yönetmelikten kaynaklanan başka hakları da bulunmaktadır. Tüketici olarak ayıp ihbarıyla birlikte haklarınızı aracınızı yetkili servise bıraktığınızda ihtarname çekerek her halde satıcıya ; şartları varsa üreticiye, distribütör ya da ithataçı firmaya karşı kullanabilirsiniz.
Aracınız arızalandığında Tüketici olarak yasal dava haklarınız nedir ?

 • Satın aldığınız aracınızda satın aldığınız tarihte var olan imalattan kaynaklanan arızalar garanti süresinde ortaya çıkmışsa tüketici olarak  yasal haklarınız bulunmaktadır. Arızanın üretim kaynaklı olduğunu siz ıspatlamalısınız. Ancak ilk 6 ayda arıza ortaya çıkmışsa aracın ayıplı olmadığını ıspat yükü satıcıya geçer. Bu hakkınızı aracınızı satın aldığınız şirkete/bayiye,şartları varsa  aracın ithalatçısına,üreticisne de karşı ileri  sürebilirsiniz. Yasaya göre satıcı,üretici,ithalatçı firma tüketicinin haklı talebini kabul etmek zorundadır.

Ayıplı mal nedir ? Hangi arıza ayıplı mal olarak kabul edilir ?

 • Öncelikle arabanızdaki arızanın 6502 sayılı yasa uyarıca tanımlanmış şekliyle bir ayıp olması gerekir. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. Bunun için servis kayıtlarını, satış faturasını, araç tanıtım broşürünü saklayın.Aracınız arızalandıgında tuketici olarak yasal haklarınızı noter ihtarnamesi ile talep ediniz.

Arabanız ilk defa arızalanmışsa servise götürdüğünüzde aracınızı tamir ettirmek zorunda değilsiniz,para iadesi isteyebilirsiniz ?

 • Tüketiciler, araçları arızalandığında moralleri bozulur ve hemen servise götürürler ve burada kendilerine merak edecek bir şeyin olmadığını, arızanın garanti kapsamında ‘ücretsiz tamir edileceği’ söylenir. Araçtaki arıza komple motorun ya da şanzımanın değiştirilmesi ile giderileceği gibi küçük bir onarımla çözülebilecek elektrik arızası da olabilir. Unutmayın araçlarımızda kendimizi ve değer verdiklerimizin canını taşıyoruz bu nedenle araçtaki arızalar basit görülmemelidir.
 • Dikkat……..Tüketici olarak servis personelinin tamir teklifini kabul etmek zorunda değilsiniz. 4077 sayılı eski yasa yerine getirilen 6502 sayılı yasada yeni bir takım hakları getirilmiştir.  Aracı arızalanmış bir tüketici,müşteri olarak binbir zahmetle kazandınız, arabanıza çuval yükü para ödediniz o halde haklarınız sadece tamir seçeneğinden ibaret olamaz.

Peki arabası arızlanan tüketicinin hangi dava hakları vardır ? Tüketici olarak ayıplı aracın iadesi ve ödenen paranın geri alınması mümkün

 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  a) Aracını iadeye hazır  olduğunu bildirerek sözleşmeden dönüp bayiye ödediği tüm parayı masraflarıyla birlikte (ayrıca şartlarına göre faiziyle) iade isteyebilir.
  b) Aracını kullanmaya devam edip ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebilir.
  c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  ç) Aracının aynı ya da üst donanım seviyesinde araçla 0 km yenisiyle değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • UTMAYIN Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. TÜKETİCİ, TÜKETİCİ HUKUKU KONUSUNDA UZMAN BİR AVUKATA BAŞVURARAK NOTER KANALIYLA TALEPLERİNİ SATICIYA, İTHALATÇIYA YA DA ÜRETİCİYE İLETMELİDİR. Unutmayın ‘Bu  hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı size karşı birlikte sorumludur. Yalnız bedel iadesi hakkı sadece satıcıya karşı ileri sürülürken yenisiyle değişim ithaatçıya karşı da ileri sürülebiir.
 • Eğer onarım tamir hakkını ya da aracın yenisiyle değişimi hakkınızı kullandıysanız ; Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.
 • Tüketicinin sözleşmeden dönerek araç için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep etmesi halinde ise ödemiş olduğu bedelin tümü satıcı tarafından derhâl tüketiciye iade edilmelidir.
 • Bu anlamda tüketicinin ayıplı aracını iade ederek ödediği parayı geri alınması mümkündür, ücretsiz onarım tek seçenek değildir.

Tüketici ihtarname masrafını karşı taraftan talep edebilir. 

 • Tüketici bu haklarını kullanırken noterden ihtarname çekme dahil yaptığı tüm masrafları karşı taraftan talep edebilir.  Bu nedenle ihtarname için harcadığınız noter harçlarının masrafını karşı taraftan yasal olarak talep edebilirsiniz.
 • Araçlarla ilgili açtığımız ve başarıyla sonuçlandırdığımız hukuki dava ve süreçlerden edindiğimiz tecrübeye göre şunu ifade edebiliriz ki; önce avukatın noter kanalıyla ihtarname göndermesi etkili olmaktadır. Yalnız bu talebin yerine getirilmemesi halinde Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması gerekecektir. İyi niyetle tüketici olarak talebinizin satıcı şirket tarafından yerine getirilme ihtimalini gözardı etmeyiniz.Aracınız arızalandıgında tuketici olarak yasal haklarınızı noter ihtarnamesi ile talep ediniz. Bu amaçla da avukatla ihtarname çekmeyi ihmal etmeyin. Konuyla ilgili 4077 sayılı yasa artık yerini 6502 sayılı yasaya bıraktığından yeni yasa ve bağlı yönetmeliklerin dikkatlice incelemesi yerinde olur. 01.01.2017
  AV. TEVRAT DURAN,İstanbul,İkitelli

İletişim: 0 553 254 81 34
Orijinal linki: http://www.tevratduran.com/tuketici-olarak-ayipli-aracin-iadesi-odenen-paranin-geri-alinmasi-mumkun/
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir