Sık arıza yapan araçların değişimi ya da bedel iadesi davalarında zamanaşımı yok !

  • Satın aldığımız otomobili sorunsuz kullanmak isteriz. Fakat bazen  satın aldığımız  araç ilk günlerden itibaren araçta arıza çıkar araç birçok defa yetkili serviste tamir edilir ya da tamir edildiği söylenmesine rağmen arızaların bir türlü giderilemez, yetkili servis sizi tabiri caizse  oyalar. İşte bu gibi durumlarda  aracın sıfır km yenisiyle değiştirilmesi, olmadığı takdirde bedelinin ödetilmesi bu da mümkün olmazsa bedelsiz tamir edilmesini talep edebilirsiniz. Hatta varsa uğradığınız manevi tazminatı da talep edebilirsiniz.
  • Esasında araçta sık sık arıza var ve yetkili serviste tamir edildiği söylendiği halde arıza yineleniyorsa gizli ayıp var demektir bu durumda da zamanaşımı olmaz. Bu halde araçta üretim hatası bulunup, bunun gizli ayıp olduğunda şüphe edilmemelidir. 18.2.2004 tarih ve 2004/4-29-83 Sayılı Hukuk Genel Kurulu Kararında da benimsendiği gibi, davalı satıcı onarımı yetkili servis istasyonları eliyle yapmaktadır. Bu istasyonlar satılan araçların teknik özellikleri itibariyle arıza ve ayıbı doğru ve tam teşhis edebilecek, en kısa sürede ve tam anlamıyla giderebilecek elemanlar bulundurmak zorundadır. Deneme yanılma yoluyla aracı tamire çalışan servis elemanları istihdam edilmesinin sonuçlarının tüketiciye mal edilmesi düşünülemez. Öte; yandan ve asıl önemlisi, üretim hatasının varlığını, rahatlıkla tespit edebilecek nitelikte olması gereken bir yerde ifa yardımcısı durumunda olan servislerin tüketiciyi sonuç alınamayan tamirlerle oyalaması ve arızanın belli aralıklarla tekrarlaması karşısında davada zamanaşımı; varlığından da söz edilemez. MK. nun 2. maddesi hükmü gereğince, herkes hakkını iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmak zorundadır.
  • Mahkemeler* İyiniyetli araç sahibini kötüniyetli satıcılara karşı Medeni Kanun 2. maddesi gereğince korumaktadır. Bu gibi hallerde araç sahiplerine karşı zamanaşımı işlemeyecektir. 20.06.2016

AV. TEVRAT DURANİstanbul
İletişim: 0553 254 81 34
 
 
*T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/14233
Karar: 2007/2558
Karar Tarihi: 23.02.2007

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir