Noter çalışanlarının yıllık ücretli izin süresi nedir ?

Noter çalışanlarının yıllık ücretli izin süresi nedir ? 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre noterlik bir ‘kamu hizmeti’dir ve noterler ‘hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için ‘ işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 1512 sayılı yasaya göre Noterlik, resmi daire niteliğindedir.
Noterler işveren olarak işlerinin yürütebilmek için katip ve hizmetliler istihdam eder. Burada çalışanlar 4857 sayılı İş Yasası ve bu yasada hüküm bulunmayan hallerde 6098 sayılı yasaya tabi olarak çalışır. Noterlik çalışanlarının yıllık izin ve mazeret izni konusunda 4857 sayılı yasadan farklı bir düzenleme 1512 sayılı yasanın  47. maddesiyle getirilmiştir. Buna göre:
– Noter tarafından, noterlikte en az 1 yıl hizmeti bulunan katip ve hizmetlilere aşağıdaki esaslara göre yıllık izin verilir.
A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmeti bulunanlara 15 gün,
B) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti bulunanlara 20 gün,
C) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 ay.
Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur.
Birinci fıkradaki bir yıllık hizmet süresinin hesabında katiplerin adaylık süresi de nazara alınır.
Haklı bir mazereti bulunmak şartiyle katip ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş geliş dahil olmak üzere, yılda en çok on gün izin verilebilir. Bu şekilde alınan izinler toplamı on günü aştığı takdirde, aşan miktar yıllık izinden düşülür. Yukarıki fıkralara göre izinli bulundukları süre içinde katip ve hizmetliler ücretlerini tam olarak alırlar. Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Katip ve hizmetlilerle noter arasındaki hizmet akdinden doğan münasebetler, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça iş mevzuatına tabidir.
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir