Kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir.

Kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir.  Kamu yararı ile gayrimenkulleri elinde alınan mal sahiplerinin kamulaştırma bedelini almamış olmak şartıyla Kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir.

  • Kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir ve zamanaşımı süresi engeline takılmayacaktır. Yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü,  toplu konut alanı olarak TOKİ, eski Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, askeri alan olarak Milli Savunma Bakanlığı kamulaştırma yapmakta ve maliklerin çoğu kez haberi olmamakta, kamulaştırma bedelini alamamaktadır. 17 yıllık avukatlık yaşamımızda kazandığımız kamulaştırma bedeli tazmini davalarda; mal sahipleri ya da mirasçıları kamulaştırma parasını aradan otuz kırk yıl (30-40 yıl) gibi uzun zaman geçtiği inancıyla dava açmamaktadırler. Halbuki, kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir ve kamulaştırma parasını alabilecekler,  haklarına kavuşabileceklerdir.
  • Kamulaştırma Kanunu’nun 25.maddesi uyarınca “Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi için usulüne uygun yapılan tebligatla başlar“. Kamulaştırmadan mal sahipleri noterden gönderilen tebligatla haberdar edilmektedir. Tebligat tarihinde arsa sahibi ölü olduğu hallerde , kamulaştırma işlemlerinde ölü adına çıkartılan noter tebligatı ve ilanen yapılan tebligat işlemleri geçersizdir. Bu halde taşınmaza fiilen el atılmış olup kamulaştırmasız el atma olgusunun gerçekleştiğinin kabulü ile mahkemeler ve Yargıtay , Anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan Mülkiyet hakkına üstünlük tanımakta ve taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinin ardından alınacak bilirkişi  raporuna göre belirlenen bedelinin davalı idareden tahsiline karar vermektedir.
  • Bu nedenle Kamulaştırmadan habersiz olan mal sahipleri dava açabilir. Teknik bilgiler, kamulaştırma hukukunda yapılan yasal değişiklikler, uzlaşma şartı vs gibi etkenleri ancak bu alanda bilgi ve deneyim sahibi bir avukat bilebileceğinden bu alanda deneyimli avukat eliyle hukuki süreci yürütmeniz sizin yararınızadır.  22.2.2019

Av.Tevrat DURAN, İstanbul
0553 254 81 34’ten randevu alabilirsiniz.
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir