İstifa; İşçinin haksız ve derhal iş sözleşmesini feshiyle işten ayrılması

İstifa; İşçinin haksız ve derhal iş sözleşmesini feshiyle işten ayrılması; ‘İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmektedir. 

İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmektedir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmektedir.

Y.7.HD 2013 / 16406- 12573 ‘İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu değilse de, işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir.Bu halde de işçi ihbar tazminatı alamayacak yine işveren ihbar değil sadece kıdem tazminatını ödeyecektir.
İşçinin işyerinden ayrılması için kanunda yazılı sebepleri var ve işçi işten ayrılmış ya da ayrılmak istiyorsa artık istifa değil iş akdinin feshi vardır ve kıdem tazminatı hakkı işçi için doğacaktır. Her durum, olay tek tek ele alınıp tazminat koşulları araştırılmalıdır.
AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir