İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz

İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz

İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz
İşe iade davası: İşçinin savunması alınmadan işten çıkarılamaz

Y 7 HD 05.06.2013 13/14651,10494

 • İşçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak yapmalı ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde yazıda göstermelidir.
Sözlü olarak İşçinin işine son verilemez.
Sözlü olarak İşçinin işine son verilemez.
 • Yazılı olarak yapılmayan fesh, geçersizdir, işe iade davasını açan işçi davasını bu sebeple kazanır.
 • İşe son verilen yazıda, işçinin iş sözleşmesinin sona erme zamanı da yeteri kadar açık ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek olmalıdır.

 

İşe iade davasında İşçinin davranışları nedeniyle işten çıkarılması için ihtar şarttır.
İşe iade davasında İşçinin davranışları nedeniyle işten çıkarılması için ihtar şarttır.

 • Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının imzalanması gerekir.
 • İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebi ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında başka bir sebep ileri süremez.

 

İşten çıkarmadan önce İşçinin savunması alınmalıdır.
İşten çıkarmadan önce İşçinin savunması alınmalıdır.

 • 4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25’inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”.
 • Sadece işçinin savunmamasının alınmamasının tek başına, süreli feshi geçersiz kılar, işçi işe ide davası açarsa kazanır.
 • İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır, yani işine son verildikten sonra alınan savunma geçersizdir.
 • İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdir de savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır.
 • Fesih bildirimiyle birlikle veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur
 • Bu nedenle işçi işe iade davası açmadan önce yasal koşulların var olup olmadığını avukattan alacağı hukuki destekle öğrenmelidir.
  AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
  İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule K:36 D:295 Küçükçekmece/İSTANBUL  Tel: 0553 254 81 34
  İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule K:36 D:295 İSTANBUL
  Tel: 0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir