Bakanlar Kurulu'nun İkitelli Ataköy metrosu için Acele kamulaştırma kararı vermesinden mal sahipleri nasıl etkilenir?

Bakanlar Kurulu’nun İkitelli Ataköy metrosu için Acele kamulaştırma kararı vermesinden mal sahipleri nasıl etkilenir?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule ‘kamu yararı’nı gerekçe gösterip el koyması Anayasanın 46. maddesi yollamasıyla 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma halinde mal sahiplerinin anayasa ve yasadan kaynaklanan hakları bulunmaktadır. İstanbuldaki metro projeleri için acele kamulaştırma kararı alınmaktadır. ?

Bakanlar Kurulu’nun İkitelli Ataköy metrosu için Acele kamulaştırma kararı vermesinden mal sahipleri nasıl etkilenir?

Kamulaştırma Kanunu 27.maddesine göre

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15)  10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) (KOD 1) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

İdare (Bakanlık,Büyükşehir Belediye vs) Acele el koyma kararından sonra, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre tespit ve tescil davası açması gerekir. Fakat idareler çoğu kez bu kurala riayet etmemekte ve taşınmaza el koyarak  malikin tasarruf hakkı tamamen ortadan kaldırmakta fakat taşınmazın idare adına tescil edilmemektedir.

Esasında 2942 sayılı Kanununun 27. maddesi uyarınca tespit edilen acele kamulaştırma bedeli her ne kadar mahkemesince belirlenmiş bedel ise de Anayasanın 46.maddesi uyarınca tam anlamıyla kamulaştırma bedeli değildir. Tarafların uzlaşmaması ve tapuda ferağ verilmemesi halinde, idarece aynı Kanunun 10. maddesine göre açılan tespit ve tescil davasında, aynı Kanunun 15/son maddesine göre dava tarihi itibarıyla taşınmazın değeri Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilmelidir. MAL SAHİPLERİ TEKLİF EDİLEN TAŞINMAZ BEDELİNE İTİRAZ EDEBİLİR EMSALLERLE DAHA YÜKSEK KAMULAŞTIRMA BEDELİ ALABİLİRLER.

İdare, acele el koyma tarihinden itibaren makul sürede kamulaştırma işlemlerini tamamlaması gerekir. Buradaki makul süreyi Yargıtay 5.Hukuk Dairesi”, Acele el koyma kararından sonra 6 aylık makul süre içinde bedel tespiti ve tescil davası açılmaz ise ; taşınmaz malikinin kamulaştırmasız el  atma davası açma hakkı vardır” diyerek 6 ay olarak belirlemiştir.

6 aylık makul süre içinde idare, bedel tespiti ve tescil davası açmazsa idare, mülke kamulaştırmasız el attığı kabul edilerek malik tarafından mülkün bedelini tazmine yönelik dava açılabilecektir.

Mülkü acele kamulaştırılan kişilerin yukarıda anlatılan şekilde dava açma hakları bulunmaktadır. 
AV.TEVRAT DURAN,İkitelli

Tavsiye Edilen Yazılar

3 Yorumlar

 1. merhaba
  tavrat bey,
  ben ikitelli atatürk mah.sakiniyim,
  bize şu an bir tepliğgat ulaşmadı,
  yukarıda yazdığınız acele kamulaştırma teblğgat yapıldıktan sonra mı dava açılmalı,
  bil gi vermenizi rica ederim,
  teşekkürler…

  • Mustafa Bey, e devlet üzerinizden size dava açılıp açılmadığını öğrenip açılmışsa ofisimize gelebilirsiniz.

 2. Merhaba Tevrat Bey, bize tapu dairesinden tapuda uyumsuzluk vardır, imza karşılığında duzeltilecektir diye bir kağıt geldi. Ikitelli Atatürk Mah. Sakiniyim yardimci olabilir misiniz


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir