Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası nasıl görülür ?
Acele kamulaştırma niçin yapılır ?
Bu sorunun yanıtı Kamulaştırma Kanunu 27. maddesinde ‘
3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) (KOD 1) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) (KOD 1) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.’ şeklinde düzenlenmiştir.

 • İdare,  Acele el koyma dosyasıyla bedeli belirler ve malik adına bankaya yatırır. Ardından makul süre içinde ( 6 ay) aynı kanunun 10. maddesine göre taşınmazın bedelinin tespiti için dava açılır. İdare ilk yatırdığı bedeli, bu 2. davadaki  tespit edilen kamulaştırma bedelinden mahsup ederek mahkeme kararı ile malik adına bankaya yatırır. Arada fark olduğu takdirde bu bakiye bedel için kamulaştırma davası açılmasından 4 ay sonrasından itibaren bedele yasal faiz yürütülmesine karar verir.
 • Maliklerin burada dikkat etmesi gereken acele el koyma kararı dosyasında belirlenen bedel ile hukuki süreç bitmemiştir. 6 ay içinde devlet (idare), taşınmazın değerinin tespiti için dava açmalıdır. Eğer 6 ay içinde dava açılmazsa taşınmaz malın tapudaki sahibi süreci kamulaştırmasız el atma olarak ileri sürerek dava açabilir. 31.7.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
devremülk sözleşmesi iptali

Tavsiye Edilen Yazılar

6 Yorumlar

 1. Eşime ait taşınmaz üzerinde Botaş ın talebi ile 15 03 2019 tarihli bilirkişi raporu ile 1.196,31 metrekarelik daimi irtifak 604.00 metrekarelik kısmına geçici irtifak hakkı tesisine acele el koyma bedeli olarak 29.870.57 tl olarak tespıt edilip hissedarlar adına bankaya yatırılmıştır.Aynı raporda taşınmazın metre kare bedeli 81.12 tl olarak belirlenmiş bankaya yatırılan bedel ile çelişmekte .Bu konuda ne yapabiliriz .talep tarihi 22 02 2019 karar tarihi 22 05 2019 .Bankaya yatırılan parayı almak hak kaybına sebep
  memnun olurmu.Bizi aydınlatırsanız memnun oluruz.İyi çalışmalar.

  • Bedeli alabilirsiniz, idarenin açacağı bedel tespit davasında gerçek bedelin belirlenmesi için uğraş verebilirsiniz.

 2. Karayolları acele kamulaştırma ile arazimize el koydu. Takdir ettikleri bedele itiraz ettik ve dava açıldı. Bilirkişi raporu geldi ve yaklaşık karayolları tarafından verilen bedelin 1.5 katı fazla bir bedele mahkeme tarafından karar verildi. Ödeme için karayollarına 05.03.2019 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen herhangi bir ödeme halen yapılmadı.
  Mahkeme sürecinde bilirkişi raporu karayollarına tebliğ edilmesinden itibaren ne kadar süre içerisinde ödeme yapmalıdır. Belirli bir süresi var mıdır? Varsa eğer 3 ayı geçti ne yapmalıyız?

  • Depo kararı verildikten sonra KGM’nin parayı yatırması gerekir aksi halde bedel tespiti tescili davası reddedilir. El atma varsa k.sız el atma davası açmak zorunda kalırsınız. İdarenin, ödenek olmadan kamulaştırma yapması yasa ile engellenmiştir.

 3. Merhaba Tevrat bey; Sakarya da büyükbaş hayvan çiftliğimizin olduğu bölge osb ilan edildi.Yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacaklar.Sorum şu: Çiftliğimiz şu an faal istimlak yapılacağı için faaliyetimiz sonlanacak ve gelir kaybımız olacak. Arazi ve binalar dışında gelir kaybımızın tazmini ödenir mi?ödenirse kaç yıllık gelir kaybımızı idareden isteyebiliriz

  • Kamulaştırma bedeli olarak taşınmaz ve üzerindeki kamulaştırılan yer bedeli alınabilir. Bunun dışında bir hak talep edilemez.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir