15 yıl 3600 gün şartıyla ayrılan ve başka işte çalışan işçiden tazminat geri alınır mı ?

15 yıl 3600 gün şartıyla ayrılan ve başka işte çalışan işçiden tazminat geri alınır mı ?

  1. İşçiler arasında 3600 gün şartıyla kıdem tazimatı hakkı olarak bilinen hak; işçilere 4447 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenerek tanınmıştır.
  2. Buna göre,  işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.
  3. İşçi emekli olmak için yaşını bekleyebileceği gibi başka bir işte çalışmaya devam da edebilir. Yargıtay’a göre ’15 yıl 3600 gün şartıyla ayrılan ve başka işte çalışan işçiden tazminat geri alınamaz’ 
  4. İşçilerin bu haklarını dilekçe ile kullanabileceği gibi ihtarname çekerek sağlıklı bir şekilde de kullanabilir.   Noter ihtarnamesi nasıl çekilir okumak için tıklayın
  5. Çalışanlar, 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için işyerinden ayrılabilir. 
  6. İşyerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, başka bir işverene ait işyerinde de çalışabilir. Çalışanın işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. İşçi kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır.
  7. Buna göre işçinin yasal hakkını kullanmış olması nedeniyle cezalandırılması sonucunu doğuracak şekilde ödenen kıdem tazminatının iadesine karar verilemez. Bir başka anlatımla 15 yıl 3600 gün şartıyla ayrılan ve başka işte çalışan işçiden tazminat geri alınamaz. 17.12.2016

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul-İkitelli

http://www.tevratduran.com/iscinin-isverenine-noterden-ihtarname-cekmesi-gerekli-midir/
http://www.tevratduran.com/iscinin-isverenine-noterden-ihtarname-cekmesi-gerekli-midir/

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Şubat 2003 yılından beri migrostan çalışmaktayım.2018 de sunar ayında 15 yılın doluyor.ilk sigorta başlangıcım Şubat 2003. tazminatimi alıp çıkabiliyor.1999 şartı varmı yoksa bu şart kalktimi bilgilendirirseniz sevinirim.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir