1 Ocak 2017 Pazar günü işçiye resmi tatil mi?

 1 Ocak 2017 Pazar günü işçiye resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatilinde çalışma zorunlu mu ? 1 Ocakta çalışan işçinin hakları nedir ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ da hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil günü olduğu tek tek sayılmıştır.

-1 Ocak günü yılbaşı tatili……. tatildir.

-Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü  ile 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.’

2017  yılı yılbaşı Cumartesi akşamı olup yılbaşı tatili pazar gününe denk gelmiştir. Hafta tatili ile yılbaşı tatili aynı güne geldiğinden bu yıl ekstra yılbşı tatili yoktur.

Özel sektörde çalışanlar  için sadece 1 ocak pazar günü tatildir.

Peki yılbaşında çalışma halinde ödenecek ücret nedir ?

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz günü ,30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbuçuk günlük Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günüdür.

Yılbaşında çalışan işçi aylık ücretine ilaveten çalıştığı 1 gününü ücretini ayrıca alacaktır. Aksi halde işçi için iş akdinin sona ermesi ve diğer koşullarla kıdem tazminatını almaya hak kazandırır. 

İşveren talep ederse yılbaşında çalışmak zorunlu mu ?

Bu sorunun yanıtı iş sözleşmesine aranmalıdır. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir. İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. (T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/9842 Karar: 2013/13792 Yazılı iş sözleşmesi yoksa ya da iş sözleşmesinde yazılı madde yoksa yılbaşı ya da diğer tatillerde çalışmak işçinin isteğine kalmıştır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Bu vesile ile 2017 yılının ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik iç ve dış tehditlere karşı uyanık olduğumuz bir yıl olmasını, Anayasada yazılı ‘hukuk devleti’nin işlerlik kazandığı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dilerim. 01.01.2017

AV.TEVRAT DURAN

0553 254 81 34

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir