Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai kararı

Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai kararı 

 1. T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 25861 Karar: 2014 / 35071 ve 10.12.2014 tarihli kararında işçinin sözleşmesinde aldığı ücretin fazla mesaileri de kapsadığı hallerde işçi yıllık 270 saatten fazla çalışmışsa 270 saati aşan çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. İşçiye fazla mesai ücreti ödenmezse işçi istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanır. Konuyla ilgili yasal düzenleme 1475 S. K. m. 14 ile 4857 S.Y. m. 41, 46, 57.maddeleridir.
 2. Karara göre ‘ Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilmelidir.
 3. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
 4. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazı kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazı kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.
 5. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazı kayıt ileri sürülmemesi, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
 6. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan ve fazla çalışma ölçütü olan haftalık 45 saatlik çalışmanın üzerinin fazla çalışma oluşturacağına dair nisbi emredici nitelikteki hükme aykırı olamayacağından fazla çalışmanın haftalık 45 saatin üzerindeki çalışma olarak kabulü yerinde olmakla birlikte sözleşmede kararlaştırılan haftalık 45 saatin üzerindeki 3 saatlik fazla çalışmanın kararlaştırılan ücretin içinde olduğunun ve yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışmayla sınırlı olarak buna itibar edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi de hatalıdır.’
 7. Buna göre iş sözleşmesinde ücretin içine fazla mesainin de dahil olduğu yazılı ise işçi ancak yıllık 270 saat üstü fazla mesai ücreti için ücret talep edebilir. 
 8. Eğer işçi 270 saatten fazla çalıştırılırsa ücreti ödense bile bu duruma itiraz edip iş akdine son vererek yani istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
  AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
  Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai kararı 270 saatten fazla çalıştırılırsa itiraz edip istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanır
  Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren fazla mesai kararı 270 saatten fazla çalıştırılırsa itiraz edip istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanır

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

 1. 4,5 yıl önce çalıştığım iş yerinden ayrıldım. O zaman böyle bir yasadan bilgim olmadığı için alacak verecek yoktur gibisinden bir yazı imzalayıp ayrıldım ama şimdi yazınızı okudum ve geçmiş bordrolarıma baktığımda yılda 300 saat fazla mesai ödemesi aldığımı gördüm ve saat olarakta bordrolarımda belirtilmiş. Bahse konu şirkette 8,5 yıl çalışmışlığım var. Geriye dönük tazminat hak iddia edebilir miyim?

  • Belgeyi görmeliyim şu açık ki, o tarihteki yasal düzenlemeye göre kıdem ve ihbar tazminatlarında zamanaşımı süresi 10 yıl. Şu anda ise 5 yıl olarak uygulanmaktadır.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir