Yalova termal devremülk mağduru cayma hakkı

Yalova termal devremülk mağduru cayma hakkı kapsamında tüketiciye devremülk bilgilendirme formu verilerek sağlanmalıdır. Tüketiciye Devremülk bilgilendirme Formu verildikten sonra 1 gün geçmeli ardından tüketiciyle sözleşme imzalanabilir. Ayrıca cayma süresi içinde tüketiciden ödeme, senet vs alınması yasaya aykırıdır. Aksi halde tüketicinin ödediği bedeli iade hakkı vardır. Önemine binaen ;  ön bilgilendirme formu örneğine aşağıda yer verdim. Bu belge verilmeyen tüketicinin sözleşmeden 14 günle bağlı olmadan Yalova termal devremülk mağduru cayma hakkı vardır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan ‘DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ

SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ ekinde yer alan

UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ şu şekildedir. 

 1. a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
 2. b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma koşulları.
 3. c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya başlayacağı tarih.

ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.

 1. d) Sözleşmenin süresine göre her yıl için eşit taksit miktarlarını gösteren ödeme planı ve bu taksitlerin ödenmesi için öngörülen süre.
 2. e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine ilişkin artış oranı.
 3. f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
 4. g) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.

ğ) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” İbaresi.

 1. h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.

ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkının olduğuna dair bilgi.

 1. i) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
 2. j) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlereilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
 3. k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
 4. l) Sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan öncelikler, promosyonlar, özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.

 

Yalova termal devremülk mağduru cayma hakkı ile ilgili daha fazla bilgi almak için ve diğer yazılarımızı okumak için buraya tıklayınız

Herkesin anlayabileceği şekilde (palam) tüketici hukukunda yer alan ön bilgilendirmeyi kısaca izah etmeye çalıştık. Roma Hukukunda yer alan özdeyişte olduğu gibi (Vigilatibus, non dormientibus, iura subveniunt)

‘Hukuk uykuda olanlara değil, uyanıklara yardım eder. ‘ 13.01.2020

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir