Sigorta primi eksik yatan işçi, istifa ederek tazminat alabilir.

Sigorta primi eksik yatan işçi, istifa ederek tazminat alabilir. Maaşınız örneğin 2.500 TL ve fakat sigortaya asgari ücretten bildiriliyorsa anayasanın 60. maddesinde yazılı bir hak olan ‘sosyal güvenlik hakkınız’ çiğneniyor demektir. Bu durumda  siz, noterden işyerine ihtarname gönderip aynı gün işi bırakma ve tazminatınızı alma hakkınıza sahipsiniz. Her hak gibi bu hakkı kullanmanın yöntemi vardır. 
Şu bir Türkiye gerçeğidir. SGK kayıtları, bordrolar ‘Genelde daha az vergi ya da sigorta pirimi ödemek içindir ve  gerçek ücretleri yansıtmaz.’ Dolayısıyla SGK kayıtlarında  asgari ücret alıyor gözüken işçinin alacağı tazminat,izin parası vs. eksik hesaplanacaktır.
Bu da işçinin hakkından daha az bir tazminat alması anlamına geliyor. “SGK’da asgari ücret alıyor gözüken işçi, asgari ücret üzerinden tazminatını alacak” şeklindeki görüş hatalıdır. İşçi aldığı ücret neyse onun brütü üzerinden alacağı hesaplanmalıdır.  

  • 4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen meblağdır.

Ücret ödeme zamanı ?

  • Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul ettiği sınırlar içinde tarafların sözleşmeyle tespit ettiği belirli ve sabit aralıklı zaman dilimlerine, dönemlere uyularak ödenmelidir. Yukarıda değinilen Yasa maddesinde bu süre en çok bir ay olarak belirtilmiştir.

Maaşınız neye göre belirlenir ?

  • İşçi ve patronı, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilir.

İşçi gerçek aldığı ücreti nasıl ıspatlayacaktır. ? 

  • İşçi işi bıraktı ya da bırakmayı düşünüyor. Peki aldığı gerçek maaşın miktarını nasıl ıspatlayacak. Öyle ya örneğin 2500 TL ücret alıyor, sigortası asgariden görünüyor. İşçi bu sebeple işi bıraktı ve fakat gerçek maaşını ıspatlayamazsa tazminatını alamayacaktır. İşte tam da burada ıspat kuralları devreye girecektir. ki bu konuyu avukatın hukuki bilgi ve deneyimiyle aşacaksınız.
  • Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir. Ancak bu noktada, 4857 s. Kanunun 8 inci ve 37 nci maddelerinin, bu konuda işveren açısından bazı yükümlülükler getirdiği de göz ardı edilmemelidir. Bahsi geçen kurallar, iş sözleşmesinin taraflarının ispat yükümlülüğüne yardımcı olduğu gibi, çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı önlenmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu yönde belgenin verilmiş olması ispat açısından işveren lehine olmakla birlikte, belgenin düzenlenerek işçiye verilmemiş oluşu, işçinin ücret, sigorta pirimi, çalışma koşulları ve benzeri konularda yasal güvencelerini zedeleyebilecek durumdadır.

Çalışma belgesini işveren işçisine vermemişse tabiri caizse (davaya) maça 5-0 yenik başlamış demektir. Şu da bir gerçektir ki; vasıflı işçi ile vasıfsız işçinin aynı maaşı alması/asgari ücretli çalışması şüphelidir. Akla mantığa aykırıdır. Yine 10 yıldır çalışan işçi ile yeni işe giren ve aynı işi yapan işçinin aynı maaşı alması olağan değildir. Bu gibi yaşam deneyimlerinden de ıspat hukukunda istifade edilmektedir. 

  • Aldığınız ücret asgari ücretten fazla örneğin 2.500 TL fakat SGK’ya asgari ücretten bildiriliyorsa hukuka aykırı bu durumun giderilmesini işvereninizden isteyiniz, eğer işvereniniz bu talebinize uygun işlem yapmazsa iş akdinizi noterden tercihen avukatın yazacağı bir ihtarname ile haklı olarak feshedip işyerinden ayrılma yani istifa hakkınız vardır. İnternet üzerinden hazır şablonlarla ihtarname yazılmaz. Yazılsa da değeri olmaz. Çünkü her işçinin ya da işverenin durumu farklıdır. Yani kalıplaşmış bir örnek yoktur. 
  • İşçi ihtarname gönderdikten sonra en az  1 yıldan fazla çalışması  varsa kıdem tazminatı hakkınızı alabilirsiniz. Uzman avukat yardımı alarak bu hakkınızı arayabilirsiniz. İhtara rağmen tazminatınızı ödemeyen işverene dava açmalısınız. Davada avukat ile hakkınızı arayacağınızdan ihtarnameyi de avukatınızla çekiniz. 
  • AV. TEVRAT DURAN
  • 0553 254 81 34’ü sadece İstanbul’dan ve randevu almak için arayabilirsiniz.

Burayı tıklayarak bizi arayabilirsiniz
Bizi arayın
+905532548134

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir