Pandemi covid 19 döneminde işçinin 3600 gün tazminat hakkı

Pandemi covid 19 döneminde işçinin 3600 gün tazminat hakkı nasıl etkilenir ?

  • 3600 gün primi olan ve 8.9.1999 öncesi SGK girişi olan işçi istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Buna yaş dışında emeklilik şartlarını taşıyan işçinin istifa hakkı da denir. Konuyla ilgili önceki yazımızı okumak için tıklayın.
  • Covid 19 salgınında işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik 4857 sayılı iş Kanununda geçici 10’uncu madde getirilmiştir. Buna göre işvereninn sebepsiz yere işçinin işine son vermesi engellenmişti. Bu süre 17 Mayıs 2021 gününe kadar uzatılmıştır.  Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
  • 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren 1475 sayılı İş Kanunu’ nun 14. maddesine eklenen 5. bent uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer çalışma süresi ve prim gün sayısı kriterlerini yerine getirmesi halinde işçiye kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Sigortalılık süresini (15 yıl)  ve prim ödeme gün sayısını (3600 gün) tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Covid 19 pandemisi işçinin 3600 gün prime dayalı olarak işten ayrılmasına ve tazminat almasına engel değildir.
  • Yaş dışında emeklilik koşullarını taşıyan işçinin çıkış kodu 14 olarak SGK’ya bildirilecektir. 
  • Bunun için işçinin önce sigorta müdürlüğünden yaş dışındaki koşulları yani sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurduğunu gösteren bir yazı alması gerek. Sigorta müdürlüğü, başvuran kişinin yaş dışında emeklilik koşullarını taşıdığını ve bu sebeple işten ayrılırsa kıdem tazminatı isteyebileceğini hizmet dökümüne yazmaktadır. Kişi bu yazıyla işverenine 1475 sayılı yasanın 14/5 maddesi uyarınca ihtarname keşide ederek kıdem tazminatı ve varsa diğer işçilik haklarını talep etmesi yerinde olacaktır. Çünkü ıspat konusunda işçi sıkıntı yaşamaktadır. İhtarname ile bu ıspat sıkıntısı bertaraf edilmektedir.
  • İşçinin bu hakka dayanarak sadece 1 defa işvereninden kıdem tazminatı talep edebileceği unutulmamalıdır. Şunu belirtmek gerekir ki 1475-14-5 teki haktan yararlanan işçinin sonraki çalışmaları bakımından emeklilik sebebiyle ya da haklı bir sebepten işinden ayrılarak kıdem tazminatı alma hakları ise saklıdır.
  • Yasanın verdiği hakka dayalı olarak kıdem tazminatı talep etmek için hukuki yolları dikkatli ve özenle kullanmanızı tavsiye ederim. İhtarname  çekerek bu hakkınızı kullanmanız halinde bu ve diğer haklarınızı almanız ıspat açısından daha faydalı olacaktır.   

Pandemi covid 19 döneminde işçinin 3600 gün tazminat hakkı nasıl etkilenir ? sorusunun cevabı özetle ; işçinin 3600 gün prime sahip olması halinde pandemi döneminde de  bu hakkını kullanabilecek ve kıdem tazminatını alabilecektir.  25.4.2021

Av.Tevrat DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir