Kötüniyetli olarak işten kovulan işçi işyerinden kötüniyet tazminatı alabilir

Kötüniyetli olarak işten kovulan işçi işyerinden kötüniyet tazminatı alabilir.
İşçi iş güvencesi kapsamında değilse işveren önceden haber verip işçinin işine son verebilir. Fakat işveren bu hakkını kullanırken MK 2.maddesindeki iyiniyete göre davranmalıdır.  İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların biri de kötüniyetli feshtir.
Peki kötüniyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı nasıl tespit edilecektir ?

 1. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da işveren tarfından ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkündür. Bu sözleşme serbestisinin gereğidir. Fakat her hak gibi 4721 sayılı Medeni Kanun’un 2. maddesince hakkın ‘dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun’ biçimde kullanılması gerekir.  Yoksa kötüniyetli işe son verme vardır. İşyeri işlerinde bir azalma varsa buna göre işçiye önceden haber verip sonunda tazminatını verirse bu olağan bir feshtir ve işçinin ayrıca kötüniyet tazminatı hakkı olmayacaktır.
 2. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren 4857 sayılı yasanın  17. maddesince ihbar sürelerine ait ücretin 3 katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Pozitif Hukuktaki dayanağı 17. madde olup uygulamda buna ‘ kötüniyet tazminatı’ adı verilmektedir. 
 3. Kötüniyet tazminatına hak kazanma ve hesabı yönlerinden 4857 sayılı İş Kanununa göre ‘iş güvencesi kapsamında olan işçiler’ yönünden kötüniyet tazminatına hak kazanılması mümkün değildir.Bu hak, işgüvencesi olmayan işçilere tanınmıştır.  Yani işçi 6 aydan az çalışmışsa ya da belirli iş sözlemesi ile çalışmışsa ya da işyerindeki çalışan sayısı 30 dan az ise ya da işçi işveren vekili ise bu davayı açabilecektir.  İş güvencesi olan işçi 1 ay içinde işe iade davası açabilecektir.
 4. 1475 sayılı İş Kanununda, “işçinin sendikaya üye olması, şikayete başvurması” gibi sebepler kötüniyet halleri olarak örnekseme biçiminde sayıldığı halde 4857 sayılı İş Kanununda genel anlamda fesih hakkının kötüye kullanılmasından söz edilmiştir.
 5. HANGİ HALLERDE KÖTÜNİYET VARDIR
  Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni şikayet etmesi, dava açması veya şahitlikte bulunması nedenine bağlı fesihlerin kötüniyete dayanmaktadır.
  Yine kadın hamile olduğunu bildirmesi halinde bu nedenle işveren işine son vermişse,
  -işverenin haksız ve hukuka uygn olmayan isteğini kabul etmediği için işçinin işine son verilmişse yine kötüniyetli fesh var demektir.
 6. Kötüniyet tazminatı; ihbar önellerine ait ücretin üç katı tutarı olarak belirlenmiş ve ayrıca ihbar tazminatının ödenmesinin gerektiği kurala bağlanmıştır. Buna göre 5 yıl çalışan işçi kötüniyetli olarak işine son verilmiş ise 8 haftalık ihbar tazminatı, 24 haftalık kötüniyet tazminatı,20 haftalık kıdem  tazminatına hak kazanacaktır. Toplamda 5 yıl çalışan işçi 52 haftalık tazminat alacaktır. İşçinin brüt maaşı 3.000 TL olduğu düşünüldüğünde 39-40.000 TL tazminat alacaktır. Bu hesap kabaca yapılmış olup kıdem tazminatı aylık diğer ihbar ve kötüniyet tazminatı ise haftalık olarak hesaplanacaktır. İşçinin ayrıca varsa zararı da karşılanacaktır. Fazla mesai, ücret,izin , ikramiye gibi hakları da varsa alınabilecektir. 
 7. İşçinin tazminat hesaplanırken 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinin son fıkrasındaki düzenleme kötüniyet tazminatını da kapsamakta olup, bu tazminatın hesabında da işçiye ücreti dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler dikkate alınmalıdır (Yargıtay 9.HD. 12.6.2008 gün 2007/21422 E, 2008/15336 K). Her olayın oluş şekline göre kötüniyetin varlığı araştırılmalıdır. İşçiye kıdem tazminatı ödenmesi, ayrıca kötüniyet tzminatı almasına engel değildir. 17.12.2016 
  AV.TEVRAT DURAN, İstanbul
  Randevu almak için: 0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir