Kamulaştırmaya ait geçerli noter tebligatı yoksa malik parasını alsa bile dava açabilir.

Kamulaştırmaya ait geçerli noter tebligatı yoksa malik parasını alsa bile dava açabilir. 
Kamulaştırma ya da eski söyleyişle istimlak mal sahibini mülkiyet hakkından mahrum bırakan devletin tek taraflı kamu yararı amacıyla gerçek bedelini ödemek suretiyle taşınmaza el koymasıdır.

Kamulaştırmaya ait geçerli noter tebligatı yoksa malik parasını alsa bile dava açabilir.
Kamulaştırma işlemlerinde geçerli bir noter tebligatı olmalıdır yoksa gayrimenkul sahibi bankadan istimlak parasını alsa bile yine  dava açabilir.

  1. Problemlerin çoğu mal sahibinin kendisine verilen kamulaştırma parasını az bulmasından kaynaklıdır. Devlet çoğu zaman istimlak bedelini az bir bedel olarak ödemek istemektedir. Özellikle 2942 sayılı yasa (2001 ) öncesinde istimlaklerde bu yönde hareket edilmiştir. Elbette parayı az bulanlar için dava hakkı vardı fakat çeşitli düşüncelerle bu davalar açılmamıştır.
  2. 1956 ila 2001 arasında kamulaştırma parasını bankadan çekseler bile tapu sahiplerinin taşınmazlarının gerçek değerini Yargıtay kararları ışığında talep etmesi mümkündür. Yargıtay 5. ve kapatılan 18. Hukuk Dairelerinin bu yönde kararları vardır. Buna göre kamulaştırma işlemi mal sahibine noterden ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmelidir. Mal sahibine geçerli bir noter tebligatı yoksa mal sahibi kamulaştırma parasını bankadan almış olsa da bugün yani 2017 yılında dava açabilecektir. Bunun tek bir istisnası var o da ‘ mal sahibi tapudan idare adına devir yani ferağ işlemi yapmışsa artık bu davayı açamayacaktır. Yine noterden kamulaştırma tebligatı yapılmışsa bundan sonra para çekilmişse tebligattan haberdar olmuş sayılan mal sahibinin bu dava hakkı bulunmayacaktır.
  3. İdarenin noterden değil de mal sahibine elden yaptığı tebligat hiç yok gibidir. Bu yazının konusu bu halle sınırlıdır.
  4. Eğer mal sahibi parasını almamışsa ve tebligat kamulaştırma yasası ve tebligat yasasında uygun şekilde yapılmamış ve belgelendirilmemişse malik yine kamulaştırmasız el atma davası açarak hakkını zamanaşımı sınırlaması olmadan alabilecektir.  Örneğin, oturduğu yer yerine köyündeki amcasına yapılan tebligat geçersizdir.
  5. Ölmüş şahıs adına tebligat kağıdı gönderilmişse bu geçersizdir, mirasçıları kamulaştırma bedelinin artırılması davasını açabilecektir. Yine evinden başka yerde başka birine kamulaştırma tebligatı yapılmışsa, küçük çocuğa, ev halkından olmayan birine yapılan tebligatlar da geçersizdir. Mal sahibinin adı soyadı yanlış yazılan tebligatlar da geçersizdir.
Noterden tebligat geldi mi ?
Noterden tebligat geldi mi ? Cevabınız ‘hayır’ ise dava açma hakkınız vardır. 
  • Geçerli bir tebligat olmadan, kamulaştırmayı öğrenmiş fakat dava açmamış kimse de bugün davasını açabilecektir. Yargıtay 18.HD’nin kararları ve yine 5.HD’nin kararları halen geçerlidir.  Özellikle 2942 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 4.11.1983 öncesi istimlaklerde dava açılmdan önce idare ile uzlaşma görüşmesi yapılması gerekir. 4.11.1983 sonrası için ise direkt dava açılması mümkündür.  4.11.1983-24.4.2001 arası  döneme ait kamulaştırma dava usulü farklıdır. 24.4.2001 sonrası kamulaştırma bedeli  artık Asliye Hukuk Mahkemelerince bilirkişiler aracılığı ile tespit edileceğinden mağduriyetler azalmıştır.
  • Son olarak ifade etmek gerekirse; kendisine noterden kamulaştırma  tebligatı gönderilmeyen, (5.HD 2010/11100-17676)
    tapudan kendi isteği ile feragat etmeyen malik, kamulaştırma parasını o tarihte bankadan çekse dahi bugün gerçek kamulaştırma bedelinin kendisine verilmesini talep edebilecektir. Ayrıca istimlak parasını almayan, tebligat da gelmeyen malik açtığımız ve kazandığımız davalardaki tecrübelere göre kamulaştırma bedelini alabilmektedir. Öncelikle istimlak dosyası idareden istenmeden, gerekli yazışmalar yapılmalı avukatın hukuki görüşüne göre dava hakkında karar verilmelidir. 10.7.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir