İstinaf Mahkemesinin temyiz edilemeyen kararları ?

İstinaf Mahkemesinin temyiz edilemeyen kararları ? 6100 sayılı HMK 362.maddesinde yazılıdır. Buna göre Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar aleyhine temyiz yoluna gidilemez. Böylece mahkeme kararı, maddi hukuk anlamında kesinleşmiş olacaktır.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 6100
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011)
Kabul Tarihi: 12.01.2011
R.G. Tarihi: 04.02.2011
R.G. No: 27836
Temyiz edilemeyen kararlar
MADDE 362 – (1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:
a) Miktar veya değeri (DEĞİŞİK İBARE RGT: 02.12.2016 RG NO: 29906 KANUN NO: 6763/42) (KOD 1) kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.
b) 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.
ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
d) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.
f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 02.12.2016 RG NO: 29906 KANUN NO: 6763/42) (KOD 1) kırk bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü (DEĞİŞİK İBARE RGT: 02.12.2016 RG NO: 29906 KANUN NO: 6763/42) (KOD 1) kırk bin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

8 Yorumlar

  1. İstinafdan yargitaya giden iş mahkemesi dosyasına öncelik taniniyor mu ortalama ne kadar sürede yargitayda karar çıkar .

    • Bilgim yok, istinaf ve ardından temyiz yeni bir yol olarak hukuk hayatımıza girmiştir.

  2. Avukat Bey,İstinafta olan davamda 2 aydır ‘ön inceleme için atama bekliyor ‘ yazıyor.İstinaftan sonuç ortalama ne zaman çıkıyor?

  3. avukat bey hayirli gunler dilerim.benim 4 senedir suren olumlu trafik kazasindan dogan tazminat davam bitti.faiziyle birlikte 424 bin tl tazminat kazandim.ve istinaf yoluna basvurdular.hangi haller durumunda dosyan temyize gider.tesekkur ederim.

  4. Avukat Bey,kamu dairesi ile bı kamulaştırma davam var kazandım .Bu sonuca göre Karşı taraf istinafa gondermesin aramızda uzlaşalım ödemeyi yapsınlar istiyorum bu mümkün olurmu?

    • İdareler özellikle muhakemat ile takip edilen dosyalarda yasao olarak uzlaşma mümkün ise de uygulamada uzlaşma ile ödeme yapıldığını görmedim.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir