İşe iade davası: Performans düşüklüğü gerekçesiye işten çıkarma

İşe iade davası: Performans düşüklüğü gerekçesiye işten çıkarma
İşe iade davası: Performans düşüklüğü gerekçesiye işten çıkarma

İşe iade davası: Performans düşüklüğü gerekçesiye işten çıkarma kurumsal şirketlerde sıklıkla uygulanan fesh türleri arasındadır. İşverenin geçerli feshi için işçinin davranışları veya işçinin yetersiz olması gerekir. İşçinin yetersiz olduğunun tespiti için işverene işçinin yeterliliğiyle ilgili performans değerlendirmesi yapılmalı bu kapsamda işçiden diyeceğini sunması için savunması alınmalıdır. İşçinin savunmasının alınmamış olması işçinin yetersizliği dolayısıyla işine son verilmesi halinde başlı başına işe iadesi için yeterli sebeptir. İşveren haklı olsa bile fesh usulüne sıkı sıkıya bağlı kalarak fesh işlem, yapmaıdır. Bu durumda savunması alınmadan işine son verilen işçinin 1 ay içinde işe iade davası açması halinde işe iade hükümleri, iş güvencesi kapsamında uygulanacaktır.

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
  • İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı Yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
  • Davacının davranışlarına dayanan eylemleri noktasında daha önce kendisine verilmiş herhangi bir ikaz/uyarı vs disiplin işlemi yapılmaksızın doğrudan fesih yoluna gidilmesi fesihte ölçülülük ilkesine aykırıdır.
  • İş güvencesi kapsamında olan işçinin iş akdi fesh edildiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde işçi işe iade davası açmalıdır. Burada süre işçinin işten ayrılma tarihi değil işine bildiirmli olarak son verildiği tarihtir.

AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir