İşçinin ücreti takas mahsup yapılamaz ücretten kesme cezası sınırı

İşçinin ücreti takas mahsup yapılamaz ücretten kesme cezası sınırı
İşçinin ücreti belli hallerde yasa ile koruma altına alınmıştır.

  • Örneğin İşçilerin ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devir ve temlik olunamaz. Haciz ve devre ilişkin bu sınırlamalar nafaka borcu için uygulanmaz.
  • İşveren, işçinin ücretini kural olarak işçinin onayı olmaksızın takas ve mahsup edemez (6098 sy m.123/2-b, BK m.333). İşçinin işverene ait mallar üzerinde kasten zarar vermişse işveren mahsup yapabilir. (6098 sy .333/2).  Şu halde , Yargıtay, Haciz ve temlik yasağındaki ¼’lük oranda işveren,işçinin kasten verdiği zararları takas eder fakat işçinin aylık ücretinin ¼’ünü geçemez. Çünkü işçinin aylık ücreti geçimi için tek gelir kaynağıdır.
  • İşverenin haczinden sonra, haczedilen mal varlığı borçları karşılamaya yetmezse, yapılacak sıra cetvelinde işçi alacakları birinci sırada yer alır.
  • İşveren işçisinin ücretinde kesinti cezası vermesi sıkı koşullara tabidir. İş K. m.38’e göre, işveren, hangi sebeplerle işçisine ücret kesme cezası vereceğini iş sözleşmelerinde göstermiş olmalı. İşçinin ücretrinden yapılan kesinti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hesabına işverence yatırılmak zorundadır yani işveren bu parayı kendinde alıkoyamaz.
  • Çalışma sürelerinin azaltılması gibi hallerde işçinin ücretinde indirim yapılamaz. Mesela, yeni bir kanunun haftalık çalışma süresini 40 saate indirmesi durumunda, işveren, işçi ücretlerini azaltamaz (İş K. m.62)
    Burada kısaca yer verdiğimiz ücretin korunmasına dair yasa hükümlerinin ihlali halinde işçinin yasal hakkını kullanması mümkündür. Bu hakkın nasıl kullanılacağı yine yasalarda gösterilmiş olup avukat yardımı almanızda yarar vardır. 7.3.2019
    Avukat Tevrat DURAN 

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir