İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı

İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı İş Kanunu 24. maddesinde örnekleme şeklinde sayılmıştır. Kanuna göre işçi Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

 • I. Sağlık sebepleri:
 • a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
 • b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
 • II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
 • a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
 • b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
 • c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
 • d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
 • e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
 • f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
 • III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. işçi iş sözleşmesinin bitimini beklemeden iş akdini feshedip 1 yıldan fazla çalışması olmuşsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi bireysel iş sözleşmesini ileriye etkili olarak fesh etme hakkına sahiptir. İşçinin bu hakkını noter yoluyla kullanması gerek ıspat kolaylığı gerekse de işverenin ciddi olarak düşünmesini sağlayacaktır.
 • AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

 1. Yaklaşık 10 yıldır çalışmakta olduğum iş yerinde ücret yatırma günü ayın 5 i olmasına rağmen Eylül ayı maaşı henüz yatırılmadı bildiğim kadarıyla 20 gün gecikmesi halinde yasal olarak bazı haklara sahibiz bunun haricinde
  1 İş akdimizi tek taraflı feshetme hakkımız var mı?
  2 Kıdem tazminatı alabilir miyiz
  3 Gerekli koşulları taşımamız durumunda işsizlik ödeneğinden faydalanabilir miyiz?


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir