İşçinin haklı nedenle işten ayrılarak tazminat alma hakkı

İşçinin haklı nedenle işten ayrılarak tazminat alma hakkı veya işçinin haklı nedenle işyerinden ayrılma hakkı İş Kanunu 24. maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenler bu yasa ile sınırlı olmayıp 1475 sy 14. maddesinde ve 6098 sayılı BK’da da düzenlenmiştir.  

İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı
İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı

 • İşçinin Sağlık Sebeplerini ileri sürmesi : İşin yapılması işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olması halinde işçi, işsözleşmesini feshedebilir. İşverenin veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması halinde de işçi, işsözleşmesini feshedebilir. Burada ,  işçi kendi hastalığını ileri süremez. Ancak sağlık raporu alarak yaptığı işten başka bir iş verilmesini isteyebilir. Örneği tozlu ortam, işçi için sağlığını tehdit ediyorsa işççi tozsuz ortamda çalışmayı isteyebilir.
 •   İşçi ile işin başında sözleşmenin kuruluş aşamasında işçi yanıltılmışsa; işveren, işçiyi işe alırken hile ile kandırmış ve işçi de bu vaadlere göre işe başlamışsa işçi sözleşmesini feshedebilir.
 • İşverenin işçinin şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması halinde işçi işten ayrılıp tazminatını alabilir. İşverenin işçisine sataşması ve suçlayıcı ifadeleri (itham)  fesih sebebidir.
 • İşveren, işçinin ücretini zamanında ödemezse  işçi iş sözleşmesini derhal sona erdirip tazminat alabilir işçinin bu hakkını noterden ihtar ile kullanmasını tavsiye ederim. İşveren, ücret ödemesini mücbir sebeplerle geciktirirse, iş sözleşmesinin feshi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Örneğin 4 yıldır düzenli ücretini alan işçi 1 gün geçti diye işi bırakması iyiniyet kurallarına uygun düşmez. Fakat sürekli maaşlar geç yatoyorsa işçi için artık çekilmez hal vardır ve istifa etme hakkı doğmuştur.
 • İşveren, işçisine az iş vermesi halinde de işçi iş sözleşmesini sona erdirebilir.
 • İşverenin kanun ve sözleşmeyle belirlenen çalışma koşullarını uygulamaması fesih sebebidir. Uygulamada işçinin aldığı ücretin SGK’ya tam olarak bildirilmemesi buna örnektir.
 • Zorlayıcı Sebepler : Önceden öngörülemeyen, kaçınılması mümkün olmayan, kusura dayanmayanve dışarıdan gelen olaylardır.  İş 1 haftadan fazla durusa işçi yarım ücret alır (m.40). 1 hafta geçti ve işyerinde çalışma yoksa artık işçi iş sözleşmesini feshedebilir.
 • İşçinin evlenmesi, emeklilik askerlik vs. gibi durumlarda işi bırakması ile ilgili yazımı okumak için tıklayınız
  İşçinin haklı nedenle işten ayrılarak tazminat alma hakkı İşçinin haklı nedenle işten ayrılarak tazminat alma hakkı istifa
  Avukat TEVRAT DURAN,
  İstanbul-İkitelli

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir