İşçi, yakını ölmüşse,kendisi veya yakını sağlık raporlu ise işine son verilemez

İşçi, yakını ölmüşse,kendisi veya yakını sağlık raporlu ise işine son verilemez . İşçi için işyerinde devamsızlık tutanağı tutulmuşsa hukuken değeri yoktur. İşçinin devamsızlığı; işçinin bir yakının ölümü,sağlık raporu gibi haklı mazerete dayanırsa işine son verilemez

İşçi, yakını ölmüşse,kendisi veya yakını sağlık raporlu ise işine son verilemez
İşçi, yakını ölmüşse,kendisi veya yakını sağlık raporlu ise işine son verilemez

 1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 II- (g) bendinde, <işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi> halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır bu halde işçi tazminat alamayacaktır.
 2. İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak işçiye izin vermişse devamsızlık tutanağı tutulamaz. Ancak işçi yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmezse devamsızlık vardır, tazminat alamaz.
 3. İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının (hala, teyze,amca,dayı) ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Bu durumu belgeleyen işçi buna rağmen işten atılırsa haklarını kullanabilir. İşçi hasta babasına hastanede refakat etmesi, işçi vizite kağıdı alarak hekime gitmesi, işçinin kardeşlerinin hayati tehlikeli şekilde yaralanması ona tıbbi olarak destek vermeye gitmesi,işçinin sözlü olarak işyeri dışına çıkarıldıktan sonra devamsızlık tutanağı tutulması, rapor bittiği halde işçinin sağlık durumunun çalışmaya uygun olmaması işçi için haklı nedenlerdir. 
 4. Fazla mesaiye onay vermeyen işçinin işyerinden ayrılması devamsızlık değildir.
 5. Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.
 6. Devamsızlık tutanakları günü gününe değil de sonradan tutulmuşsa geçersizdir.
 7. Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş işe başlamamış, ya da az süre çalışıp ayrılmışsa bur işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılamaz.
 8. Maddede geçen <bir ay> ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlar söz konusu ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.
 9. İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. Toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa bu taktirde söz konusu günlerde devamsızlık da iş sözleşmesinin feshine neden oluşturur.Ancak devamsızlık yasanın 25-2 g maddesindeki kadar uzun sürmemiş fakat sık sık işçi devamsızlık yaparsa işçi tazminat kazanır fakat işe iade davasını kazanamaz.
  AV. TEVRAT DURAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir