Kanuna göre İşçilerin Yemek ve çay molası kaç dakika olmalıdır ?

Kanuna göre İşçilerin Yemek ve çay molası kaç dakika olmalıdır ?
‘Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir.
Buna göre dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika,
dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve
günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir.
Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68 inci maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin,
günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir.
Başka bir anlatımla günde onbir saate kadar olan (on bir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.’ 9.HD 2014/37755 2016/8161 k.
İşyerindeki mola süreleri yemek ve çay aralarından oluşur ve toplamı hesap edilir. Çay molası işveren işçin mecbur olmayıp işçiler işlerine motive olsun diye verilmektedir. Dinlenme süresi yemek ve çay molalarından oluşur.

Çay ve yemek molası
Çay ve yemek molası

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir