İş Mahkemesinde şahit dinletilmesi

  • İş Mahkemesinde şahit dinletilmesi konusu işçi işverenlerin sık sordukları bir konudur. Uygulamada , işçiler davasında haklı olduklarını bu nedenle de mahkemenin haklarını vereceğini düşünerek dava açar, işveren de kendisinin haklı olduğunu düşünerek savunmalarını dosyaya sunar ve hakimden adalet beklerler.  Şahitlerin hangi konuda dinleneceği, Tanık gösterme şekli,şahitlerin mahkemeye daveti edilmesi, mahkemede dinlenmesi ve delilin hukuki niteliği,kimlerin tanık olarak dinleneceği,taınklıktan çekinme hakkı sebepleri gibi konular  6100 sayılı medeni usul yasamızın 240 – 265. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Olayı cezai yönü ‘Yalan yere tanıklık suçu’ başlığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde düzenlenmiştir. Kısaca bahsettiğimiz gibi İş Mahkemesinde şahit dinletilmesinin bir çok katmanı vardır. Bunların birlikte ele alınarak tanıklık konusuna bakılmalıdır.

  • Pratikte ise tanık olarak gösterilmek istenen kişi, işçi arkadaşına şahitlik yapmak istemez. Kural olarak bir kişinin tanık gösterilmesi için rızası, izni onayı aranmaz. Yanlış anlaşılan bir konu ; davayı kazanmak için her hal ve şartta tanığa ihtiyaç duyulmaz. Maddi olayların kanıtlanmasında şahite ihtiyaç olsa da senetle ıspat kuralının geçerli olduğu ya da ıspat yükünün işverende olduğu hallerde işçinin şahit göstermesi gerekmez. Bu işçi lehine yorumun bir sonucudur. Alacak kalemlerine göre şöyle izah etmek mümkün;
  • İşçi ‘fazla mesai’ alacağını talep etmiş ve elinde yazılı delili de yok; şahit de mahkemeye gelmedi bu halde işçinin açtığı alacak davası İşverenin yemin etmesi durumunda reddedilir.
  • İşçi izinlerini kullanmak istemiş, uzun yıllar da izinleri kullandırılmamış ise işi işi bırakmışsa; işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca izin ücreti alacağının ödendiği ya da izinlerini kullandığını işveren işçinin imzasını taşıyan belge ile ıspatlamak zorundadır. İş Mahkemesinde şahit dinletilmesi çok yönlü ele alınmalı her olayda avukat görüşü alınmalıdır. Bu halde işçi şahit göstermese ya da şahit mahkemeye gelmese bile işçi davasını zamanaşımı süresinde açmışsa kazanacaktır.

  • AV. TEVRAT DURAN,

İSTANBUL -İKİTELLİ

Bize ulaşmak içinve Randevu almak

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir