iş mahkemesi davaları ne kadar sürer iş davaları dilekçe örnekleri iş mahkemeleri dava sonuçları iş davaları ile ilgili yargıtay kararları iş mahkemesi yargitay kararlari iş mahkemesi yargıtay kararları ne kadar sürer iş mahkemesi kararları temyiz süresi işçi mahkemesine nasıl başvurulur işten çıkarılan işçinin hakları 2016 işverene tazminat davası açma süresi işten çıkarılma tazminatı hesaplama işçi hakları telefon numarası işten çıkarılan işçinin tazminatı ne zaman ödenir işçi hakları nelerdir kıdem tazminatı davası ne kadar sürer tazminat hakları işçi hakları nelerdir 2016 işçi hakları telefon işçi hakları çalışma saatleri işçi hakları maddeleri işten çıkarılan işçi hakları nelerdir tazminat hakları işçi hakları mahkemesi işçi hakları kanunu 2015 iş hukuku avukatı arıyorum iş mahkemesi avukatı ücretleri işçi hakları telefon numarası işçi hakları nelerdir işçi hakları danışma hattı işçi hakları nelerdir 2016 işçi hakları maddeleri işçi hakları tazminat işçi hakları zamanaşımı

iş mahkemesi davaları ne kadar sürer
iş davaları dilekçe örnekleri
iş mahkemeleri dava sonuçları
iş davaları ile ilgili yargıtay kararları
iş mahkemesi yargitay kararlari
iş mahkemesi yargıtay kararları ne kadar sürer
iş mahkemesi kararları temyiz süresi
işçi mahkemesine nasıl başvurulur
işten çıkarılan işçinin hakları 2016
işverene tazminat davası açma süresi
işten çıkarılma tazminatı hesaplama
işçi hakları telefon numarası
işten çıkarılan işçinin tazminatı ne zaman ödenir
işçi hakları nelerdir
kıdem tazminatı davası ne kadar sürer
tazminat hakları
işçi hakları nelerdir 2016
işçi hakları telefon
işçi hakları çalışma saatleri
işçi hakları maddeleri
işten çıkarılan işçi hakları nelerdir
tazminat hakları
işçi hakları mahkemesi
işçi hakları kanunu 2015
iş hukuku avukatı arıyorum
iş mahkemesi avukatı ücretleri
işçi hakları telefon numarası
işçi hakları nelerdir
işçi hakları danışma hattı
işçi hakları nelerdir 2017
işçi hakları maddeleri
işçi hakları tazminat
işçi hakları zamanaşımı
gibi pekçok sorular arama motorunda aranmaktadır. Bu yazımızda kısa başlıklarla izah etmeye çalışacağız.
 
İşçi ya da özel sektör personelinin çalışırken , işten atıldıktan ya da işi bıraktıktan sonra yasada yer alan pek çok hakları vardır. İşçiler bu haklarını bilmedikleri için hak kayıplarına uğramaktadır. İşçinin emeğinden başka geliri olmadığı için de mağduriyete neden olmaktadır. www.tevratduran.com üzerinden ‘bilinçli işçi’ farkındalığını oluşturmak için 4 yıldır bir hayli katkı verdik işçi arkadaşları bilinçlendirmeye devam ediyoruz.  Aynı zamanda işverenin işçi haklarına saygılı olmasında da büyük emeklerimiz bulunmaktadır. Bu konuda sizden olumlu dönüşler alıyoruz. 
Şimdi kısaca belli başlı işçi haklarını sizinle paylaşmak istiyorum. İşçi haklarını anlattığımız TRT’deki programa buradan ulaşabilirsiniz. TRT yayınına ulaşmak için tıklayınız
TRT RADYO AVUKAT
kıdemKIDEM TAZMİNATI:
1475 sayılı iş yasasının 14. maddesine göre en az 1 yıl çalışmış ve işten haksız olarak atılmış ya da işçi haklı olarak işi bırakmışsa kıdem tazminatına hak kazanır. 
Tazminat işçinin gerçek ücreti üzerinden brüt olarak hesaplanır. İşçinin servis,yemek,ikramiye gibi hakları da tazminat hesabında ilave edilir. Fesh tarihindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden her yıl için  1 aylık giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat verilir. Örneğin 20 yıl çalışan işçi 1 aylık brüt maaşına yol yemek vs. ilave edilip 20 ile çarpılırsa kıdem tazminatı hesaplanmış olur. Tazminatı muhasebeci değil hukuku bilen avukat hesaplamalıdır.
6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, kıdem tazminatı dahil her alacak ON YILLIK zamanaşımına tabidir.


İHBAR TAZMİNATIİHBAR TAZMİNATI:
İşine haksız olarak ve önceden bildirim yapılmadan kovulan işçi ihbar tazminatı alır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ile işi haklı olarak da olsa kendisi bırakan işçi ihbar tazminatı alamaz.
Haksız işi bırakan ve önceden de işverene haber vermeyen işçi, işverene ihbar tazminatı öder.

Çalışma Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az çalışan işçi 2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan işçi 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçi  6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla çalışan işçi 8 hafta 8 haftalık Ücret

İhbar tazminatında Fesih tarihinden itibaren 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi vardır. Fesh (işten ayrılma) tarihindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden ihbar önellerine göre tazminat verilir.


FAZLA MESAİFAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI
İşçi 1 haftada 45 saatin üzerinde çalışmışsa fazla çalışma ücreti yüzde elli zamlı olarak işçiye verilmelidir.
İcra takibi veya Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacakları yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabidir.


RADYOLOJİRADYOLOJİ TEKNİKERİNİN FAZLA MESAİ ALACAĞI
 ‘Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan başka ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.'(21.madde)
Buna göre günde 5 saat çalışma olacak, pazar günlerinden başka çalışanlara yarım gün daha izin verilecektir. Haftanın 5 günü tam yani 5 saat, haftanın 1 günü yarım yani 2,5 saat çalışma olacaktır. Buna göre ara hariç haftalık çalışma süresi 27,5 saattir. Son yasal değişiklikle haftalık alışma saati 35 saattir. Bunun üstü fazla mesai kapsamında zamlı ücretlendirilecektir. 


MAAŞ ALACAĞI DAVASIÜCRET ALACAĞI DAVALARI
4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.
İşçi ücretini çalıştığı ayın sonunda hak etmektedir. 20 günden daha fazla maaşı ödenmeyen işçi işyerinde kalıp çalışmayacağı gibi işten ayrılarak kıdem tazminatını ve ödenmeyen ücretlerini dava ederek alabilir.
İcra takibi veya Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacakları Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca zamanaşımına tabidir. 


BAYRAM TATİL ÜCRETİULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI
1 Ocak,23 Nisan,1 Mayıs,19 Mayıs,Ramazan ve kurban bayramları ile 29 Ekim Cumhuriyeti gibi Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti, geniş anlamda ücret alacağı içinde değerlendirilmektedir. Bugünlerdeki çalışmada işçiye % 100 zamlı ücreti ödenmelidir. 
İcra takibi veya Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacakları yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca zamanaşımına tabidir.


PAZAR GÜNÜ ÜCRETİHAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI
Hafta tatili ücreti, geniş anlamda ücret alacağı içinde değerlendirilmektedir. İşçinin haftada 1 gün dinlenme hakkı vardır. İşçi hafta tatilinde de çalışmışsa o günkü çalışmasının karşılığını % 100 zamlı alır.
 İcra takibi veya Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ücret alacakları yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca zamanaşımına tabidir.


İZİNYILLIK İZİN ÜCRETİ DAVALARI
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
 2. b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
 3. c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olamaz.Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.”
‘Yıllık izin ücreti iş sözleşmesinin feshi ile muaccel olup dönemsel bir nitelik taşımadığından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulaması yönünden 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir.’
İzin ücreti alacağında zamanaşımı iş akdinin feshi tarihinden 10 yıldır. 

İşçi çalışırken kullanmadığı izinlere ait izin parasını isteyemez, ancak izin kullanma hakkınız isteyebilir.
 


RADYOLOJİŞUA İZNİ YILDA 4 HAFTADIR.
RADYOLOJİ TEKNİKERİNİN YILLIK 4 HAFTA KESİNTİSİZ İZİN HAKKI VARDIR. 
Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir. (24. madde)
Şua izni, yıllık izinden ayrıca kullandırılır.


isci-kime-denirİŞ KAZASI – MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE ALACAK
İşyerindeki kaza nedeniyle sakatlık halinde maddi manevi tazminat hakkı vardır. İş kazasının meydana gelmesinden veya meslek hastalığının hastane raporuyla tespitinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
 


İŞKAZASIKÖTÜNİYET TAZMİNATI
Kötü niyet tazminatı: belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan 6 aydan az süreli çalışan ya da işyerindeki çalışan sayısının 30 altında olan işyerinde çalışan yani iş güvencesinden yoksun işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesinin hukuki cezasıdır. Örneğin tanıklık yaptığı için işçinin işine son verilmişse işçi bu davayı açabilir. Yine işçi işverenini sgk ya şikayet ettikten sonra işine son verilmişse kötüniyet tazminatına hak kazanır.
Fesih hakkının kötüye kullanılarak işverence sona erdirildiği durumlarda işçiye ihbar süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. 3 yıldan fazla çalışan işçinin 24 haftalık (6 aylık ücret kadar) kötüniyet tazminatıma hak kazanır. İlaveten işçinin ihbar tazminatı hakkı saklıdır.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi vardır.6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak ON YILLIK zamanaşımına tabidir. Kötüniyet tazminatı da bu kapsamdadır.


SENDİKAL TAZMİNATSENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI
Sendikal tazminat, sendikal faaliyet nedeniyle yapılan işçinin işine son verilmesi veya işyerinde işverenin yaptığı sendikal ayrımcılık nedeniyle öngörülen; işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamayacak olan tazminattır.
Sendikal tazminat kötüniyet tazminatının özel bir halidir.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi vardır.6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak ON YILLIK zamanaşımına tabidir. Sendikal tazminat da bu kapsamdadır.


EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATIEŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI
4857 sayılı yasanın 5. maddesine göre İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi vardır.6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak ON YILLIK zamanaşımına tabidir.


0553 254 81 34
0553 254 81 34

HİZMET TESPİTİ DAVALARI
Hak düşürücü süre : 5 yıl Hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi: Hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıldır.
Burada belli başlı haklar ele alınmıştır. İşçinin hakları bundan daha geniştir. Avukattan yardım alınız. 
AV.TEVRAT DURAN,İstanbul
0553 254 81 34,Randevu almak için arayınız.

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

 1. Merhaba,
  Ben yaklaşık 10 yıl çalışmış olduğum iş yerimle haksız yere işten çıkarıldığım için tazminat vs.. gibi sebeplerden ötürü 2016 Ekim ayında davacı oldum..
  Benim sorum; Bu gün ön inceleme aşamasındaki davamın 2. duruşması yapıldı,, bu aşamada şahit dinletilirmi, dinletilirse bunun bana artı ve eksileri ne olur, Avukatım hakimden rica edip bu duruşmada şahitleri dinleteceğini söyledi, lakin şahitlerle duruşma salonuna gittiğimizde beni kendi avukatım değil, ((onunla davalarda paslaştığını söyleyen bir başka avukat karşıladı davaya o girecekmiş, ancak hakim gelmedi yada gelmemiş, ? ve ilerleyen saatlerde bir başka hakimin duruşmaya gireceğini söyledi.. bu durum normalmidir ?)) gün içerisinde e devletten görüyorum ki dava görülmüş ve 5 ay sonraya 3. duruşma günü verilmiş..!! hal böyle olunca hangi durumlarda 5 ay sonraya duruşma tarihi verilir ? bana biraz ilgisizlik var gibi geldi..
  Beni bu konularda kısaca aydınlatırsanız sevinirim.. Saygılar

  • Avukatınızla ilgili bilgi alma yeri burası değil, yine avukatı olan kişilerin sorularını buradan yanıtlamıyorum. Ücretli danışmanlık kapsamında belgeye dayalı bilgi verilmektedir.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir