İş kazasında işçinin Savcılık ve tazminat başvurusu nasıl yapılır ?

İş kazasında işçinin Savcılık ve tazminat başvurusu nasıl yapılır ? Yine İş kazasında ne kadar tazminat alınır bu soru işçiler tarafından biz avukatlara sık sık sorulmaktadır. Bu soruya cevap vermeden önce kısaca iş kazası nedir ve yasal haklar nedir sorusuna cevap arayalım.

 İŞ KAZASI HALİNDE SGK TARAFINDAN AYLIK BAĞLANMASIİş kazası, İş yerinde ya da işyeri sayılan işyerinin eklentilerinden sayılan yerlerde işin yapılması sırasında  meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaylardır. İş kazalarının işçi, işçi vefat etmişse mirasçıları bakımından bazı sonuçlar ortaya çıkarır. İş kazasını sonuçları bakımından Tazminat davaları, Ceza davaları ve SGK mevzuatı bakımından kabaca üçe ayırmak mümkündür.

İŞ KAZASI HALİNDE CEZA DAVASI a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85 ve 89. maddeleri işkazası-meslek hastalığında kusuru olan işverenler ve işyerindeki kazaya neden olan işiler için hapis cezası öngörmektedir.  İşçi iş kazası sonucunda derhal veya iş kazasına bağlı olarak sonradan vefat etmişse  mirasçılarının TCK 85. maddesi uyarınca şikayet hakkı bulunmaktadır. İşçi iş kazası sonucunda yaralanmışsa işçinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  Taksirle Yaralama başlıklı 89. maddesine göre şikayet hakkı bulunmaktadır.

Cezası üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.”c) Türk Ceza Kanunu’nun  22. maddesi”  – (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır….”

Hükmüne göre sanığın cezası bilinçli taksir halinde artırılmaktadır.TCK 22. maddesine göre kazası sonucunda ölüm ya da yaralanma durumunda bilinçli taksir uygulanabilecektir. Cezadan kurtulmak isteyen taraf işçi ile savcılık ya da kovuşturma aşamasında uzlaşma yoluna gidebilir. İş kazasında ne kadar tazminat alınır sorusunun cevabı uzlaşma görüşmelerinde taraflarca belirlenecek olup tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır. İş anlaşma ile bitirilmezse tazminat davası açılmalıdır.

İŞ KAZASI HALİNDE TAZMİNAT DAVASI

6331 sayılı yasa ile iş güvenliği ve işçi sağlığı hükümleri özel olarak düzenlenmiştir. İşveren bu yükümlülüğe uymadığı hallerde meydana gelen iş kazaları sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü tutulmuştur.İş kazası sonucunda yaralanma varsa işçi, ölüm varsa mirasçıları SGK’dan tazmin edemedikleri maddi zararlarını ve manevi zararlarını işverenden tazmin edebileceklerdir. İş kazasında ne kadar tazminat alınır sorusunun cevaı şu şekildedir.

Tazminat işçinin yaşı, işverenin olaydaki kusuru,işçinin  geliri, malüllük durumu vs.gibi pek çok veriye göre değişebilmektedir. Uygulamada bilirkişi raporları ile maddi tazminat miktarı belirlenmekte, manevi tazminat miktarını ise hakim yasal kriterlere göre takdir etmektedir. 

İşçi avukatı olarak takip edip sonuçlandırdığımız bir davada işverenin % 70 kusurlu olduğu, % 39 oranında maluliyet oranı (sakatlık), 2014 yılında 32 yaşında olan ve 2014’te 1.550 TL net ücretle çalışan bir işçi 400 bin TL tazminat almıştır. 2019 yılında ise faizleri ile birlikte bu rakam 600 bin TL’ye ulaşmıştır.  Her iş kazasındaki kusur oranı, maluliyet oranı,işçinin aylık geliri gibi parametrelere göre belirlenecek tazminat değişecektir. 

 İŞ KAZASI HALİNDE SGK TARAFINDAN AYLIK BAĞLANMASI

İş kazasına uğrayan işçinin malüliyeti yani meslekte kazanma gücünün düşmesi % 10’un üzerine çıktığı takdirde SGK tarafından işçiye aylık bağlanmakta ve kusuru oranında bu zarar SGK tarafından işverene rücu davasıyla ödettirilmektedir. Bu nedenle iş kazasının işveren tarafından derhal SGK’ya bildirilmesi gerekir.

İş kazasının hukuki takibi için işkazası meydana geldiğinde işçi ve işveren bakımından; ceza ve hukuki sürecin başından sonuna kadar bir avukat yardımıyla takibi hak kaybı yaşanmaması için gereklidir.

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. Merhabalar babam 7haziranda işyerinde gerekli güvenlik tedbiri alınmadığından kaza geçirdi. Apar topar özel hastaneye götürülmüş polis çağrılmamış. Hastane tarafından 45 günlük geçici işgöremezlik raporu verildi. İşverenden babama ilişkin sgk giriş bildirgesi ve iş kazası tutanağı istediğimde vermek zorunda değilim diyor. Annem kanser hastası bu yaşanan durumlar ve babamın da şu an yatağa bağımlı olması onun iyileşme durumunu olumsuz yönde etkiledi. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz sgk ye bildirim için hangi belgeler gerekir savcılığa suç duyurusunda bulunabilir miyiz yoksa süreyi kaçırdık mı haklarımız nelerdir lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkür ederim saygılarımla

    • SGK’ya kendisi iş kazasını ihbar etsin, savcılık şikayetini de düşünebilirsiniz.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir