Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.

 • Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır. Başka deyişle, geçerli bir devremülk sözleşmesinin iptali noterden ihtarname çekilerek yapılması gerekir.
  Devremülk sözleşmesi nedir, mağdur olan tüketicilerin hakları nedir ?
  Devremülk sözleşmesi nedir, cayma hakkı nasıl kullanılır  ?

  Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır. Yalova termal gibi adlar altında İstanbul’dan vatandaşlar hediye tatil , gezi gibi özendirici pazarlama yöntemleriyle vatandaşlara satış yapılmaktadır. 
 • Devremülk, ülkemizde tatil bölgelerindeki sitelerde dairelerden yılın belli dönmelerinde 2 şer haftadan az olmamak üzere tüketicilerin yararlanmasının sağlanması amacıyla kullandırılmaktadır. Buradaki asıl amaç düşük bütçelerle tatil ihtiyacının giderilmesidir.
 • Normal villa, dairelere göre fiyatı oldukça düşüktür. Birikimi az olan kişiler genelde işçi, memur,çiftçi gibi sınıf devremülk mağduru olabilmektedir. Bu tür sözleşmelerde tüketici dediğimiz alıcının hakları vardır ve sözleşmeye bu yazılmaktadır.
 • 6502 sayılı yasanın 50./6  Maddesine göre Tüketici, on dört gün ( 14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Gün hesabında sözleşmenin imza edildiği gün sayılmaz bir sonraki gün dahil 14 günlük cayma hakkı vardır. Fakat Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.
 • Yine ‘Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin’Cayma hakkı’ başlıklı 7. Maddesine göre ‘Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.’ Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.
 • Devamında  aynı yönetmeliğin ‘Cayma hakkının kullanımı’ başlıklı  8. Maddesine göre ‘
  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan….. ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.’
 • Yani devre tatil sözleşmelerinde iadeli taahhütlü mektupla cayma mümkün iken devremülk sözleşmelerinde cayma hakkı noter ihtarnamesi ile bildirilmeli aksi halde cayma hakkı kullanılamaz. Bu bildirimler avukatlarca yazılmakta noterden gönderilmektedir. Yani devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.
 • Noterden gönderilen İhtarnameye rağmen satıcı şirket sözleşmeyi iptal etmez ve sizden aldığı senetleri icraya koyarsa ya da icraya koymakla  tehdit ederse Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapmalısınız. Yukarıda yazdığımız gibi öncesinde ise Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı noterden yapılmalıdır.
 • Konuyla ilgili yazımı okumak için tıklayınız.

Vergi Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı şartları nedir?
 

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

 1. Ben devremülk sözleşmesi yapmıştım Vazgeçtim ve notere gidip ihbarname çektim şirkete bana verilen sözleşmede yazan adresten taşınmışlar çektiğim ihbarnameyi ptt geri iade yapmış notere benim bu konuda ne yapmam lazım ihbarnameyi çektiğim için ben tüketici mahkemesine gidip davayı açmıştım yardımcı olur musunuz


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir