Belediye çukuruna düşerek ölenin yakınlarının açacağı tazminat davaları

ihtarname avukatlık bürosu istanbulÜlkemizde belediye sınırları içinde yol üzerindeki çukurlara düşerek ya da rögar kapaklarının açık olması nedeniyle ölümler olmaktadır. Türkiye bu tür ölümler nedeniyle ucuz ölümler ülkesi olarak nitelenmektedir. Bu tür ölümlerin idare hukukundaki karşılığı idari eylemdir. İdari eylem, idarenin işlevi sırasında bir hareketi, bir olayı, bir tutumu; idari karar ve işlemle ilgisi olmayan, başka bir deyişle öncesinde, temelinde bir idari karar veya işlem olmayan salt maddi tasarrufları anlatır.
Olay sonrasında düzenlenen kaza tespit tutanağında yer verilen belirlemelere göre yol üzerindeki çukurluklar nedeniyle yolun yapım, bakım ve onarımı ile ilgili idarenin ( belediyenin) hizmetin işleyişinde kusuru bulunduğu sonucuna varıldığında idarenin sorumluluğuna gidilmektedir.
Bu davalarda idarenin kusur oranı da dikkate alınmak suretiyle ölenin yakınları için maddi ve manevi tazminata hükmedilmektedir.
Dava öncesinde ön hazırlığın yapılarak dava açılması davanın yürütülmesinde ve kazanılmasında çok önemlidir. Ölenin yakınlarınca kaza tespit tutanağının olaya uygun şekilde tanzim edilmesi, ölenin aylık gelirinin belgelenmesi, mirasçılık belgesinin takibinin yapılması bu anlamda hukuka uygun şekilde yürütülmelidir. Belediyelerin ilçe-büyükşehir; hangisinin sorumlu bulunduğu da dava açmadan önceki işlemler kapsamındadır. Bu davalar idare mahkemelerinde açılacaktır ve tam yargı davası türündedir. Zamanaşımı süresi içinde açılan davalar mahkemece kabul edilecek, zamanaşımı süresinden sonra açılacak davalar reddedilecektir. Bu nedenle hakkınızı süresinde ve usulüne uygun şekilde talep etmelisiniz. 3.10.2016
AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir