Arabulucuda avukat zorunlu mu ?

Arabulucuda avukat zorunlu mu ? Öncelikle Arabuluculuk nedir izah edelim. Arabuluculuk işçi ve işveren tarafı bir araya getirip çözüm bulmalarını teşvik eden bir anlaşmazlık çözüm yöntemidir.

  1. Arabuluculuda avukat zorunlu mu ? 6100 sayılı HMK’nun 71. maddesine göre dava ehliyeti bulunan herkes davasını bizzat kendisi veya avukatı ile açabilir ve de takip ettirebilir. Yani yasada avukatla takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat modern toplumun kamaşık hukuki problemleri karşısında kişilerin ve özellikle de işçilerin avukat yardımından yararlanmaları ve avukat ile kendisini temsil ettirmesi davalarını kazanabilmeleri için adeta mecburiyet haline gelmiştir. Yasa avukat tutmayı zorunlu tutmasa da uygulama yani gerçek yaşam avukat ile temsili zorunlu tutmaktadır. Teori ile uygulama çatışması diyebiliriz. Hukuk eğitimi alan ve işçilerin haklarını savunmasını üstlenen avukatın İş Hukukunu ve uygulamayı iyi bilmesi, teknik hukuki bilgiye sahip olmaları  nedeniyle avukatın arabuluculuk görüşmesinde bilgi ve tecrübesi ile işçinin hakkını almasına yardıncı olmaktadır. Bilenle bilmeyen bir olmayacağından avukat desteği alınması doğru olacaktır. Haklı olsanız bile davanın sonunda haksız çıkabilirsiniz. 
  2. Adliyede Arabuluculuk Merkezine başvurusu ve ardından arabulucu huzurunda işçi ve işveren toplantı yapacaktır. İşte bu toplantıda arabulucu, işçi ve işverene anlaşması için sadece ortamı sağlayacak, karşılıklı iletişimini kolaylaştıracaksa da anlaşmayı sağlama, tazminat miktarını belirleme, işverene şu rakamı kabul et ya da işçiye sizin hakkınız şunlardır diyemez. Arabulucu HAKLI VE HAKSIZI TESPİT ETMEZ, kimin haklı olduğuna karar vermez, şahit dinlemez, yani yargılama yapmaz.
  3. Arabuluculuk süreci gizlidir, içeriği açıklanamaz. Taraflar eşit haklarla masa etrafında oturacaktır. İşçinin, işverenin ekonomik üstünlüğü, işverenin avukatının olması karşısında eşit kalabilmesi için bilgi sahibi avukatı ile temsili gerekir. Aksi halde işyerindeki eşitsiz ilişki arabuluculuk görüşmelerinde devam edecek işçi ezilebilecektir. Bilgi en büyük güçtür.
  4. Ayrıca işçi, kıdem ihbar tazminat miktarını tespit edemeyeceği gibi, varsa fazla mesai, fazla sürelerle çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil alacağı, kötüniyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat,AGİ alacağı , işten çıkış kodunun SGK’da düzeltilmesi, işsizlik maaşı alacağının sağlanması vs gibi hak ve alacaklarının farkında olmayabilir işte bu noktada avukat, işçiye hukuki destek verecektir.
  5. İşçinin kandırılmasına da engel olabilecektir. Örneğin, işçinin 80 bin TL hak edişi olduğu halde 30 bin TL’ye anlaşması ihtimalinde açıkça aşırı yararlanma vardır, işçi bu rakamı kabul ettiğinde bir daha aynı alacak için dava açsa bile reddedilme ihtimali yüksektir.  Bu nedenle avukatın hukuki desteği işçinin lehinedir. Tekrar edelim, arabulucu işçiye hakkını vermez sadece tarafları bir araya getirir.
  6. İşçi toplantıda anlaşmaya zorlanamaz, teklifi Gönüllü kabul vardır ya da süreci bitirmek istediğinde işçi devama zorlanamaz.
  7. Dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. (İş kazası nedeniyle tazminat, tespit davaları hariçtir. ) 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1.1.2018’de yürürlüğe girmesiyle, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan iş uyuşmazlıkları bakımından arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.
  8. Arabuluculuk başvurusunda işçi tek tek hangi alacakları için başvuru yaptığını tutanağa yazmalıdır. İşte hakkının farkında olmayan işçi, örneğin fazla mesai alacağını ( haftalık 45 saati aşan çalışma fazla mesaidir) başvurusunda yazmamış, son anlaşmama tutanağında da belirtmemişse bu kalem için dava açamaz, açsa da davası reddedilir. 
  9. Arabuluculuk görüşmesi sonucu anlaşma olması halinde avukatların ve tarafların imzası olması halinde bu belge bir mahkeme kararı niteliğinde olacak ve Tüm Mahkeme, icralarda ve resmi kurumlarda işlem görecektir. Arabulucuda avukat zorunlu mu ? sorusunu bu şekilde cevaplamış oluyoruz. Bilgi en büyük güçtür, hukuk bilgisi de avukattadır. Herkes kendi işini yapacaktır, Bu nedenle arabuluculuk başvurusu ve görüşmesinde avukat desteği almanız sizin lehinizedir. 6.5.2019

AV. TEVRAT DURAN, İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir