TEREKE DAVASI – MİRASÇILARDAN HER BİRİ HER ZAMAN MİRASIN PAYLAŞTIRILMASINI İSTEYEBİLİR.

 Mirasçılardan her biri sözleşme veya kanun gereğince miras ortaklığını sürdürmekle yükümlü olmadıkça her zaman mirasın paylaştırılmasını isteyebilir. Miras ortaklığının ilelebet sürmesi beklenemez ve anlaşmazlığı derinleştirmekten başka amaca hizmet etmez. Bu paylaştırma imkan varsa terekedeki malların aynen, imkan yoksa miras ortaklığının satış suretiyle giderilmesi şeklinde yapılabilir. Türk Medeni Kanunu 642. maddesi uyarınca bu paylaştırma yapılabilir.

TÜRK MEDENİ KANUNU 642. MADDE metni aşağıdadır;
B. Paylaşmayı isteme hakkı
Madde 642 - Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.
Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.
Paylaşmanın derhal yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hakimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir