Noterden ihtarname geldi ne yapmalıyım ?

Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.
Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.

İhtar, yasal olarak zorunlu hallerde karşı tarafa ulaştırılması şart olan , alacak iddialarında karşı tarafı temerrüte düşüren ve faiz başlangıcını belirleyen hukuki işlemdir. Hukuki işlemi içeren yazılı belgeye de ihtarname denir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ihtar:”Uyarma, dikkat çekme, uyarı” “Bir şeyi birine hatırlatma” anlamlarına gelir. İhtarname ise “Resmî ihtar yazısı, protesto” anlamında kullanılır. İhtar sözlü,faks,iadeli taahhütlü mektup,kargo,telgraf yoluyla gönderilebileceği gibi noter yoluyla da gönderilebilir. Ispat bakımından noter kanalıyla ihtarname tercih edilmektedir. Bazı hallerde de noter ihtarnamesi yasal zorunluluktur. 

Peki noterden ihtarname geldiğinde ne yapmalısınız. Noter ihtarnameleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta memurunca tebliğ edilmelidir. Bu nedenle tebligatın yapıldığı tarihi yani postacının size getirdiği tarihi yazınız. Tercihen gelen noter ihtarnamesinin tebligat zarfı üzerine yazınız. Sonrasında noter ihtarnamesinde yazılı süre varsa bu süre içinde yoksa 3  gün içinde yine noter kanalıyla ihtarname gönderiniz. Buna cevabi ihtarname denilmektedir.

İhtarnamedeki iddialar haklı talep ise gereğini yerine getirmeniz sizin için en doğru yoldur. Yok ihtarnamedeki iddialar haksız,gerçeğe hukuka aykırı talepler ise noter yoluyla iddiaları reddediniz. İhtarnamedeki beyanlarınız “tüpten çıkan macun”, “yaydan çıkan ok” “memeden çıkan süt”  gibidir geri alınmaz. Bu nedenle avukat yardımı alarak gerekirse dava açma yoluna gidiniz.  Borcun ödenmesi yönündeki noter ihtarnamesi, icra takibi-dava açılmazdan önce muhatabına verilen son bir şanstır. Köprüden önceki son çıkış da diyebiliriz. Alacaklı iseniz muhatabına verilen son şans, borçlu ise size verilen son şansı kullanınız.

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

Ofis Tel: 0553 254 81 34

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir