Maaşı asgari ücretten gösterilen işçilerin hakları nedir ?

Maaşı asgari ücretten gösterilen işçilerin hakları nedir ?

  1. İşçilerin maaşları gerçekte sigortaya tam olarak bildirilmediği gibi tazminatları, izin ücretleri,fazla çalışmaları da asgari ücret üzerinden yatırıldığında işçilerin alacakları düşmektedir.  Maaşı asgari ücretten gösterilen işçilerin hakları vardır. 
  2. Yargıtay pek çok kararında aynen ‘ Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.’ diyerek sosyal bir yaraya dönüşen hukuksuzluğa çare olmaya çalışmaktadır.
  3. Tabi ki yargı tek başına bu problemi çözemeyecektir. Bürokratların ve siyasilerin alacağı kararlar, denetimler de gereklidir. İşçilerin haklarını araması halinde yargı bu yaraya neşter atabilmekte, işçinin başvurusu olduğunda harekete geçebilmektedir.
  4. Özetle şunu söyleyebiliriz; çalışanlar SGK’ya bildirilen değil aldığı ücret üzerinden tazminatlarının hesabını isteyebilir. Eksik ödenen tazminatlarının kalan kısmını dava açarak alabilir. 

İşçilerin, çalışanların hakları vardır. Yazımı okumak için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.
AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir