Kamulaştırma Yasası Geçici 6,7.maddelerindeki haksız düzenleme Anayasa Mahkemesi'nde

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 24 .05.2013 gün ve 6487 sayılı “Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile değiştirilen Geçici 6. maddesi ile eklenen Geçici 7. maddesinin iptali ile yürürlüğünün durdurulması istemiyle Mahkemelerce Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz başvuruları, Anayasa Mahkemesi’nce aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle 2013/95 Esas sayılı dava ile birleştirilerek görülecektir.

Hukuki süreçte raportör görüşünü heyete rapor olarak sunduktan sonra esastan görüşülmesi sonrasında Anayasa Mahkemesin’ce karara bağlanacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir