Kamulaştırma davasında paranın yatırılması için depo kararı verilmesi

Kamulaştırma davasında paranın yatırılması için depo kararı verilmesi

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemiyle idarenin açtığı davada amaç kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapu hissesinin kamulaştırmayı yapacak idare adına tescilidir.  

Keşif incelemesi ve ardından alınan bilirkişi raporu ile kamulaştırma bedeli belirlenmiş ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi , idareye bu bedeli yatırması ve dekontu dosyaya sunması için 15 günlük süre verir. Uygulamada hakimin bu ara kararına  ‘depo kararı’ denilmektedir.

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi

Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10’uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. ‘ şeklindedir.

Uygulamada idarelerin bu 15 günlük süre içinde kamulaştırma bedelini yatırmaması/ yatıramaması durumunda hakimden 2. bir süre isteyebilme imkanı tanınmıştır. Bu ikinci 15 günlük süre içinde kamulaştırma bedeli, banka hesabına depo edilir dekontu dosyaya sunulursa dava olumlu karara bağlanacak, aksi halde ise idarenin açtığı dava reddedilecektir. 24.01.2022

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir