İşyerinin el değiştirmesinde işçinin kıdem tazminatı doğar mı ?

İşyerinin el değiştirmesinde işçinin kıdem tazminatı doğar mı ?

  • Aynı işi bir firma işçileriyle beraber görürken, asıl işveren ile sözleşmesi bittiğinde taşeron firma ayrılmakta bunun yerine yeni gelen firma önceki firmanın çalışanları ile işi görmeye devam ettirmekdir.
    Bu durumda İşyerinin el değiştirmesinde işçinin kıdem tazminatı doğar mı ? sorusu akla gelmektedir. İşçi önceki firmadan tazminat almadan yeni işyerinde çalışmaya devam etmekte , aklında ise eski firmaya dava açma ya da yeni firmanın önceki haklarını devraldığı için dava açmama tercihleri gelmektedir. İşyerinin el değiştirmesinde işçinin kıdem tazminatı doğar mı ? sorusunun gündeme gelmesi anlamlıdır.
  • İşyenin devri ‘, el değiştirmesi konusu altında mahkemeler bu soruya yanıt aramakta ve kararını buna göre vermektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 Tarihli kararında

‘ Değişen alt işverenler arasında işyeri devrinden söz edebilmek için, devir tarihi itibariyle işçi veya devreden işveren tarafından fesih bildiriminde bulunulmamış olması, kısaca devir tarihi itibariyle iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekir. Açık bir fesih bildirimini müteakip isçinin ara vermeden yeni alt işveren nezdinde çalışmaya devam etmesi yeni bir iş sözleşmesi olarak nitelendirilmelidir. Bir fesih bildirimi söz konusu değilse ve işçi kesintisiz veya makul sayılabilecek bir süre sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etmekte ise, işyeri devri kurallarına göre hareket etmek gerekir. O halde alt işverenler arasında işyeri devri bulunduğunun kabulü için, işçinin ihale süresi sona eren alt işverenden ayrıldığı tarih ile bir sonraki alt işveren bünyesinde işe başladığı tarih arasındaki sürenin makul bir süreyi aşmaması gerekir. Değişen alt işverenler nezdindeki çalışma süresinde makul süreyi aşan çalışma aralıklarının varlığı halinde artık işyeri devrinden söz edilemeyeceği kabul edilmelidir. İşçinin bu süreyi aşan kesintiden sonra başlayan çalışması, yeni bir iş sözleşmesine dayalıdır. Böyle bir durumda işçinin kesintisiz kaç dönem halinde çalıştığı belirlenmeli ve belirlenen çalışma dönemlerinin her biri için, o döneme ilişkin çalışma süresi ve dönemin son bulduğu tarihteki ücret seviyesine göre değerlendirme yapılmalıdır.’

şeklinde işçinin açtığı davayla önüne gelen işçi işveren anlaşmazlığında  içtihatta bulunarak problemin bir yönüne ışık tutmuş ve çömüştür.

  • Her işçi işveren anlaşmazlığında ortak yasalar uygulanacaksa da herbir olayın oluş şekline uygun olarak yargısal yoruma ihtiyaç vardır. Kanunları yaratan TBMM ise de uygulamaya koyarak hukuku yaratan iş davalarındas avukat ve hakimdir. Bu nedenle herbir olay , kendi özelinde  yasa ve mahkeme içtihatları dikkate alınarak ele alınıp hukuki sonuca ulaştırılmalıdır. 2.9.2021

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir