İşçinin malüliyet aylığı alması için gerekli şartlar nedir ?

İşçinin malüliyet aylığı alması için gerekli şartlar nedir ? Malüliyet aylığı almanın şartları 5510 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre  “Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

  1. 25 inci maddeye göre malûl sayılması,( için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, kaybetmiş olması)
  2. En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  3. Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.”
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 58’inci ve 95’inci maddesinde malûl sayılmayı gerektirecek hastalık veya arızanın bulunup bulunmadığının tespitinde izlenecek yol açıklanmıştır.
  • Buna göre kurum sağlık tesislerince düzenlenen raporlara dayanılarak verilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan rapor alınmalı, söz konusu kurul raporları SGK’yı bağlayacak ancak sigortalıyı bağlamayacaktır.
  • Eğer malüliyet oranı % 60’ı aşmadığı için talebi reddedilen sigortalılar İş Mahkemesinde dava açarak ; Adli Tıp Kurumundan alınacak rapora göre mahkeme kararını verecektir.
  • SGK’nın  Yüksek Sağlık Kurulu Raporu ile Adli Tıp Kurumu raporu arasında çelişki bulunması halinde ise, Adli Tıp Genel Kurulundan alınacak raporla, bu çelişki giderilip, sigortalıya malüllük aylığının bağlanması ya da reddine karar verilecektir.17.4.2017

 
AV. TEVRAT DURAN

İşçiye malüllük bağlama şartları
İşçiye malüllük bağlama şartları

Y10.HD 16/18580

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir