Garantili Ticari/şirket aracının arızalanmasında araç değişim davaları

isimsiz-1
Garantili Ticari/şirket aracının arızalanmasında araç değişim davaları
Yeni yasaya göre şirket arcı, iş makinesi arızalandığında şirket sahibinin 6098 sayılı yasadan kaynaklanan hakları vardır.

 1. Otomobilin arızalanması halinde aracın sahibi şahsi kullanım için satın almışsa  6502 sayılı tüketici kanunu uygulanacak
 2. bu yazımızın konusunu oluşturan ticari olarak aracı satın alan ve kullananlar ise   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulanacaktır.
 3. Garantili araç arıza yaptığında Satıcı,yetkili servisler tamir ya da diğer anlamıyla onarım  seçeneğini teklif etmektedir.
 4. Araç sahipleri ücretsiz tamir seçeneğini cazip bularak daha doğrusu başka bir seçenek olmadığını düşünerek aracın ücretsiz tamir edilmesini istemektedir.
 5. Bu yazıda garanti kapsamında garanti süresi içinde arıza çıkaran aracın sahibine iş adamı  sıfatıyla tanınan haklardan bir kısmına yer vereceğiz. Buradaki araç iş makinesi olabileceği ticari yolcu taşıması yapan otobüs ya da ürün taşıyan şirket araçları da olabilecektir.
 6. TBK 219.maddesine göre ‘ – Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.
 7. Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.
  Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur.
 8. Aracı satın alan tacir, iş adamı, girişimci,devraldığı aracın durumunu işlerin olağan akışına göre imkan bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Bu bildirim noter yoluyla ya da yetkili servise teslim ederken servis formuna yazmak şeklinde olabilir. Fakat tercih ettiği hakkını açıkça ancak noter ihtarnamesiyle bildirebilir.
 9. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
 10.  Ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir.
 11. Aracı arızalanan girişimcinin seçimlik hakları vardır. TBK 227 .maddesine göre  Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:
  1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
  2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
  3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
  4. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.
 • Ayrıca alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. Tüketici Kanunundan farklı olarak Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. Bu şekildeki bir düzenleme Tüketici Kanununda yer almamaktadır.
 • Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hakim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.
 • Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
 • Aracı bayiden satın alan tacir, girişimci racı yetkili servise teslimden itibaren belgeleri dosya halinde saklamalı, noterden ihtarname göndermeden açacağı davaya kadar ki tüm hukuki işlemleri avukatıyla takip etmelidir. Alıcı 2 yıllık zamanaşımı süresinde bu hakkını kullanmalıdır. Araçtaki arıza nedeniyle tacir, işletme sahibi ticari olarak zarar uğramışsa bunu da ayrıca tazmin edebilecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir