Garantili araç bir(1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir.

Garantili araç bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir. 

Yeni araç alan tüketiciler aracını sorunsuz olarak kullanmak ister. Fakat araba daha ilk 6 ayında arıza vermeye başlamışsa 6502 sayılı kanun 10 maddesine göre arabada üretim hatasının varlığı karinedir. Artık araçtaki arızanın kullanıcı hatası olduğunu ıspat yükü bayi, ,ithalatçı gibi şirketlerdedir.

Garantili araç bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir.
Garantili araç bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir.

Ayıplı malın (aracın) tanımı  6502 sayılı yasanın 8. maddesinde verilmiş olup tüketiciye tanınan haklar 4 madde halinde 11. maddede sayılmıştır. Bu haklardan biri de aracın ücretsiz onarımı-tamiridir. Dikkat edin onarım haklardan sadece biridir. Onarım yoluna giden araç sahibi eğer aracında tekrar bir arıza ortaya çıkarsa veya aracın tamiri için gereken azami 30 işgünü süre içinde tamir edilmemişse veya aracın tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
Aynı yasanın 56. maddesinin yönlendirmesi ile tüketici bu sefer aracını verip 0 km yenisiyle değişimi , sözleşmeden dönme ile bedel iadesi, bedel indirimi gibi diğer seçenekleri kullanmakta yasal sınırlamalar dahilinde serbesttir. Yasa maddesi aşağıdaki gibidir.
 
 
 
av tevrat duran 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) (YÜR. TAR.: 28.05.2014) Kabul Tarihi: 07.11.2013
R.G. Tarihi: 28.11.2013 R.G. No: 28835
Garanti belgesi
MADDE 56 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.
(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, Garantili araç garanti süresi içinde bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir. Bu hakkını ihtarname ve ihtarnameden sonuç alamazsa Tüketici Mahkemesinde açılacak dava ile kullanabilir. 16.6.2017
Garantili araç bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir.
Garantili araç bir (1)den fazla tamir görmüşse tüketici aracını 0 km yenisiyle değiştirebilir.

 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir