Danışıklı işlem ile mirastan mal kaçırmak için tapuda satış gösterilmesi

Danışıklı işlem ile mirastan mal kaçırmak için tapuda satış gösterilmesi

Danışıklı işlem ile mirastan mal kaçırmak için tapuda satış gösterilmesi muris muvazaa davası ile iptal davası açılıp mirasçılar hakkını almaktadır.

Ülkemizde gayrimenkul anlaşmazlıklarının büyük bir dilimini mirastan mal kaçırma davaları oluşturmaktadır. Bu davalar ile tapu üzerinde olan kişiye dava açılarak tapu kaydının iptali ile davacının miras hissesi oranında adına tapu tescil edilmektedir. 

Miras hakkı tanınan kişiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Ölen kişinin taşınmaz, taşınır neyi varsa ki biz buna tereke diyoruz, mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Fakat davalarda görüyoruz ki, mirasbırakan ölmeden önce malından bir kısmını ya da tamamını mirasçılarından birine ya da birkaçına tapuda satmış, parasını almış gibi  göstermektedir. Bazen de bunu açıkça değil mirasçılardan başka birisine satış yapmakta, kişi ölünce tapuyu geri vermektedir. Özetle bu tapu işlem ile bir kısım mirasçıları tercihen kızları ya da öz evlatlarını miras hakkından mahrum bırakmaktadır. 

Mirastan mal kaçırma davalarında uyulması gereken kurallar vardır.
Mirastan mal kaçırma davalarında uyulması gereken kurallar vardır.

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları açılmaktadır. Bu dava türünde nisbi muvazaa vardır. Yani taşınmazın sahibi, gerçekte vereceği kişiye bağışlamak istemektedir ama tapuda satış gibi gösterip 3. kişileri kandırmak istemektedir. Bu tür davalar oldukça yaygın olduğundan artık mahkemelerin görüşü net şekilde oluşmuştur.

Yargıtay İçtihatlarında ve 1.4.1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 237 ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Yargıtay bu tür davaların anlaşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün yani miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasını istemektedir.

Yargıtay satıştaki gerçek amacın ne olduğunun tespitini istemektedir.
Yargıtay satıştaki gerçek amacın ne olduğunun tespitini istemektedir.

Gerçekte ölen kişinin zihninde gizlediği gerçek iradesinin ve amacının tespiti gerekir.

Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, mirasbırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile mirasbırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır. Örneğin 500.000 TL’lik bir  apartman dairesini tapuda 200.000 TL göstererek oğluna satan kişinin gerçekte bu daireyi oğluna bağışlamış olduğu kabul edilir.

Ölen kişinin yaptığı satışın gerçekte satış olup olmadığının sağlıklı olarak belirlenmesi gerekir. Yargıtay;

-Miras bırakanın mal satmaya ihtiyacının olup olmadığı,

-Malı alan kişilerin alım gücüne sahip olup olmadıkları,

-Murisin başka taşınmazlarının ve sosyal güvencesinin bulunup bulunmadığı,

-Ölümünden önce nerede ve kiminle yaşadığı araştırılmadığı gibi

hususların özenle araştırılmasını istemektedir. Yukarıdaki örnekte mirasbırakanın yaptığı satış zamanaşımı engeliyle karşılaşmadan iptal edilecek ve mirastan mahrum bırakılan kişi dava açarak hakkına kavuşabilecektir. Son bilgi notu olarak ifade edelim ki her olaya göre yukarıdaki kriterler ve satışlar  değerlendirilmelidir.

Bu tür davalarda talebin ne olacağı, davanın hangi mahkemede ve nerede açılacağı, dava dilekçesinde bulunması gereken bilgilerin ne olduğu, delillerin ne olacağı, toplanması, ilgili kurumların gösterilmesi gibi her bir konunun konunun uzmanı avukat tarafından ele alınması gerekecektir.

İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule K:36 D:295 Küçükçekmece/İSTANBUL  Tel: 0553 254 81 34
İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule K:36 D:295 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0553 254 81 34

 

Tavsiye Edilen Yazılar

6 Yorumlar

 1. Merhaba.Eşimin abisi kayınpederime ait 3 katlı binayı yeni evlendiği birinin üzerine babalarını Kandırarak raporda alarak satış gösterdiler.Baba 78 yaşındaydı.Baba geçen sene vefat etti.Herhangi bir dava açılabilir. Olumlu olma ihtimali varmı?Teşekkürler.

  • Gerçek bir alım satım yoksa bu davalar sonucu miras payınızı alabilirsiniz.

 2. Merhaba, 2 kardeşiz annem ölmeden önce hem babamdan kalan mirası hemde kendi mirasını kardeşime vermiş 3 yıl oluyor annem öleli hak iddiaa edebilirmiyim?

  • Danışıklı temliklerde zamanaşımı bulunmamaktadır.

 3. Efendim iyi gunler.Anannemin adına bir bahçe vardı bunu iki cocuk adına alabilmesi için anannem birine satiş gösterip daha sonra o kişiden bunlar tekrar kendileri almış gibi göstermişler.Bu olay sistemde kayitli oluyor mu ? Çünkü 3 4 yil gecti bir nevi…Biz(annem)burada dava açarsak hakkımızı alabilir miyiz ? Teşekkürler.

  • Evet, danışıklı dövüş şeklinde yasayı etkisiz hale getirmek için satış yapılan durumlarda iptali mümkündür. Av. Tevrat DURAN


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir